Vote For The Commons

Als onderdeel van de Commons for Europe 2019 campaign heeft Commons Network gedurende de afgelopen weken hard gewerkt aan de Vote For The Commons.

Een belangrijk aspect van de Vote For The Commons is de online gemeenschap. Daar kunnen we samen Nederlandse politieke partijen analyseren en ranken op basis van hun commitment to the commons in aanloop naar de Europese verkiezingen. 

Op 23 mei mogen we naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Deze verkiezingen gaan een belangrijke rol spelen in de toekomst van Europa. Onze stem bepaalt waar wij als samenleving naar toe gaan. Wat voor Europa willen we?

In het kader van deze verkiezingen heeft Commons Network de Vote For The Commons-campagne ontwikkeld. Gedurende de komende vier weken willen wij samen met jou onderzoeken welke Nederlandse partijen de meeste commitment tonen voor de commons in hun verkiezingsprogramma’s voor de Europese verkiezingen.

Met elkaar gaan we op zoek naar goede ideeën, beleidsvoorstellen, uitspraken en verkiezingsbeloftes van politici die betrekking hebben op de commons. We proberen de partijen te vergelijken en een ranking te formuleren: de ene partij zal hoog scoren en de ander zal laag scoren.

Tot slot vindt er een eindevenement plaats in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) op 20 mei 2019 om 20:00. Op deze avond gaan we verder in gesprek over de toekomst van Europa. Wilt u meer weten over deze avond klik dan hier.

Meedoen?! Ga dan zo snel mogelijk naar Vote For The Commons en ga direct aan de slag!

Houdt onze online kanalen in de gaten voor verdere updates. Wij posten geregeld ideeën, beleidsvoorstellen, uitspraken en verkiezingsbeloftes die wij hebben gevonden in de verkiezingsprogramma’s.


As a part of the Commons for Europe 2019 campaign Commons Network has created an interactive project called Vote For The Commons.

An important aspect of Vote For The Commons is the online platform where we and our online commons-community can analyse election programs of Dutch political parties based on their commitment to the commons.

On the 23th of May millions of people will go vote for the European Parliament. These elections are important for the future of Europe. Our vote determines in which direction our society is heading. What kind of Europe do we actually want?

In terms of these elections Commons Network has developed the Vote For The Commons-campaign. During the next four weeks we ask Dutch citizens to analyse and search through election programs of Dutch political candidates based on their commitment to the commons.

Together, we will start analysing election programs on good ideas, policy proposals, phrases and elections promises of Dutch politicians based on the commons. Thereafter we will start ranking the political parties: one party will score high and the other will score low based on the commons-perspective.

On the 20th of may, at 8 pm, an event will take place at Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). During this event we will talk about the future of a democratic Europe. Would you like to know more? Click here.

Would you like to know more about the campaign? Click here.

During the next following weeks Commons Network will be posting blog’s, tweets and news in Dutch.