Nieuwe Publicatie: Building a Caring World Beyond Growth

Medical doctor and degrowth advocate Gemma Hayward, marching in Glasgow during the COP26 Climate March

Vandaag publiceert Stichting Commons Network het rapport Living Well on a Finite Planet: Building a Caring World Beyond Growth. Dit rapport is het resultaat van een twee jaar durende verkenning van de ontgroei-beweging, waarin we planetary health-denken hebben gecombineerd met feministische economie en veldwerk in de Nederlandse gezondheidszorg en commoning praktijken.

Het degrowth-verhaal gaat over samenlevingen die trager worden door actief beleid, in plaats van door rampspoed. Het beschrijft een verschuiving naar een wereld die meer autonoom, ecologisch toereikend en zorgzaam is. Wij stellen dat een zorgvuldige degrowth-transformatie een nieuw discours van gezondheid en zorg vereist, geleid door andere dynamieken en praktijken.

Waarom dit verhaal, en waarom juist nu?

De COP26 belooft ons een wereldwijde temperatuurstijging van 2,4 graden celsius. Dit betekent een wereldwijde gezondheidsramp die de meest kwetsbaren het hardst zal treffen. Een toekomst van zeespiegelstijging, droogte, overstromingen, hittegolven en stormen betekent meer burgeroorlogen, hongersnoden en gewelddadig ontheemde gemeenschappen.

We offeren zo veel op, alleen maar om meer economische groei te bereiken. In onze nieuwe publicatie laten we zien dat de ideologie van ‘groei als goed’ – en het op groei gerichte systeem dat het in stand houdt – de hoofdoorzaak is van toenemende ongelijkheid en ecologische vernietiging. We onderzoeken wat het betekent om voorbij groei te gaan, naar een visie voor een samenleving waarin zorg, autonomie en toereikendheid centraal staan.

Op zoek naar vonkjes van degrowth

In het hele rapport stellen we de vraag: Als een op groei gericht economisch systeem ons en de planeet ziek maakt, wat kunnen we dan doen om het te veranderen? We laten de lezer kennis maken met de belangrijkste kenmerken van het degrowth verhaal en onderzoeken wat we kunnen leren van de groeiende beweging van zelforganiserende zorgzame burgercollectieven – of commons – die verschillende elementen van degrowth vertonen. We laten zien dat degrowth een wereld voor zich ziet die al in de maak is op plaatsen waar deze commons tot bloei komen.

In zorgzame commons worden gezondheid en zorg holistisch benaderd, met een focus op het bevorderen van collectieve autonomie en solidariteit binnen de gemeenschap. Ze zijn gericht op behoeften, integratie, samenwerking en zelfbestuur. Ze koesteren vertrouwen, wederkerigheid en diversiteit, terwijl ze zich inzetten om lokaal gegrond te blijven. De zorgzame gemeenschapspraktijken die we presenteren zijn een voorbode van een socio-ecologische transformatie die voorbij de noodzaak van economische groei gaat.

Hoewel elke echte transformatie van onderaf zal komen, hebben we ook een moedige politiek nodig, geworteld in politieke moed. Daarom bespreken we in dit rapport drie degrowth-bevorderende beleidsstrategieën die de organisatie van zorg via commons op een structurele manier ondersteunen en bevorderen.

We erkennen dat de besproken voorstellen ambitieus zijn, onder het huidige groeiregime. Deze ideeën kunnen niet alleen onze manier van leven en werken veranderen, maar ook de manier waarop we met elkaar en met de natuur omgaan. Maar we hopen dat de lezers troost en hoop vinden in het feit dat de meeste van deze nieuwe ideeën en modellen al in de praktijk worden gebracht door gemeenschappen over de hele wereld. Het is aan ons om hen te helpen tot bloei te komen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, persverzoeken of aanvragen van een fysiek exemplaar, stuur een mailtje aan Thomas de Groot: thomas [at] commonsnetwork [dot] eu.

Over de schrijvers

Living Well on a Finite Planet: Building a Caring World Beyond Growth is geschreven door Winne van Woerden, die bij Commons Network in Amsterdam werkt als Lead Researcher Degrowth and Caring Economy, en Thomas de Groot, mede-directeur van Stichting Commons Network.

Contributing authors: Dr. Remco van der Pas, Senior Research Fellow Global Health bij het Institute of Tropical Medicine in Antwerpen en Sophie Bloemen, mede-directeur van Commons Network.

Expert reviewers: Stacco Troncoso, Commons Advocate en mede-oprichter van DisCO.coop en Guerilla Translation, en David Hammerstein, senior adviseur van Commons Network.

Copy editor: Luke Bailey.

Artwork en formatting: Mick van Dijk.

Dit rapport wordt gepubliceerd onder de Creative Commons licentie CC-BY-NC-SA 4.0.

Over Stichting Commons Network

Commons Network is een werkplaats voor de sociale en ecologische transitie. We brengen ideeën en mensen bij elkaar en we bieden tools en inzichten voor sociale bewegingen, overheden, kennisinstellingen en NGO’s. We verkennen nieuwe modellen voor economie en maatschappij om samen het systeem te transformeren en een rechtvaardige en zorgzame toekomst vorm te geven.

.