Degrowth en de Zorgzame Economie

Steden en regio'sEuropese translocale solidariteitDegrowth en de Zorgzame EconomieKennis CommonsPubliek-collectieve Digitale Ecosystemen

Het nastreven van eindeloze economische groei is schadelijk, voor de planeet en voor onze gezondheid. Activisten, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld zoeken naar alternatieven voor een op groei gerichte politiek, naar een visie van ‘degrowth’.

We stellen ons een maatschappij voorbij de hegemonie van de groei voor en geven die invulling met ideeën en modellen voor een nieuwe economie. Het is niet alleen noodzakelijk om de biofysische omvang van de wereldeconomie te verkleinen, maar ook om een nieuw, feministisch paradigma te ontwikkelen in de vorm van een zorgzame economie: een socio-ecologische transformatie die draait om de kernwaarden zorg, autonomie en toereikendheid.

Start interparlementaire werkgroep voor Postgrowth

In juni 2022 heeft Commons Network het initiatief genomen tot de oprichting van een partijoverstijgende interparlementaire werkgroep voor en met parlementariërs uit de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag, die moet fungeren als werkplaats, klankbord en aanjager van het postgroei-denken binnen het Nederlandse politieke landschap.

 

Lees meer…
Publicatie van ons Manifesto voor een Zorgzame Economie

We publiceren ons ‘Manifest voor een Zorgzame Economie’, waarin we zorgzaamheid als tegengif voor het neoliberalisme plaatsen. Het is een pleidooi voor een regeneratieve en voorzienende economie waarin zorgzame gemeenschappen het fundament vormen van een echt democratische en duurzame samenleving.

Lees meer…
We presenteerden ons onderzoek naar degrowth en gezondheid op de Barcelona Fearless Cities Conferentie
Publicatie van ons onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse bestaanszekerheid
Begin van ons onderzoek naar degrowth en gezondheid
Begin van ons onderzoek naar de toekomst van de bestaanszekerheid, samen met Novum (SVB)
Start artikelreeks: Een ontkrachting van degrowth mythes

Hoewel het effect van de ecologische crisis voor veel mensen in het Zuiden al een dagelijkse realiteit is, blijven degenen die belang hebben bij het in stand houden van de status quo verdedigen waarom we meer economische groei in het Noorden nodig hebben. In deze serie artikelen reageren we een voor een op hun argumenten.

Lees meer..

Start Common In: een publieksprogramma over radicale verbeelding en maatschappelijke transitie

We lanceren Common In: een open manifestatie op het kruispunt van commons en kunst. Kunstenaars maken ruimte voor verandering en deelnemers maken mee. Common In loopt door tot juni 2022 en is een initiatief van Commons Network en TAAK,  een netwerk van curatoren en kunstenaars die naar kunst kijken als instrument voor maatschappelijke verandering.

 

Lees meer…

↑ Tools en Strategieën