Postgrowth en Zorgzame Economie

Samen herontwerpen we de economie en samenleving voorbij de hegemonie van groei. We stellen niet alleen een herverdeling voor van de biofysische omvang van de wereldeconomie, maar ook een feministisch geïnspireerd paradigma van een regeneratieve economie: een socio-ecologische transformatie rond de kernwaarden zorg, autonomie en toereikendheid.

Bouwen aan een Pan-Europees Netwerk na de Groei

In december 2023 organiseerde het Commons Network in het Europees Parlement een rondetafelgesprek met nationale parlementsleden en vakbondsvertegenwoordigers over welvaart na groei. Dit evenement was het tweede in een reeks die tot doel heeft een pan-Europees netwerk op te zetten voor kennisuitwisseling en strategievorming over beleid na de groei.


Community Wealth Building

Commons Network bouwt aan de gemeenschapseconomie in het 2 jaar durende Transition Laboratory project over Community Wealth Building. Samen met verschillende gemeenten en buurtactoren in Amsterdam en andere steden bouwen we aan een zorgzame economie waarin collectief welzijn, democratisch eigenaarschap en participatie centraal staan.


Interparlementaire werkgroep voor Postgrowth

In juni 2022 heeft Commons Network het initiatief genomen tot de oprichting van een partijoverstijgende interparlementaire werkgroep voor en met parlementariërs uit de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag, die moet fungeren als werkplaats, klankbord en aanjager van het postgroei-denken binnen het Nederlandse politieke landschap.

 


Start artikelreeks: Een ontkrachting van degrowth mythes

Hoewel het effect van de ecologische crisis voor veel mensen in het Zuiden al een dagelijkse realiteit is, blijven degenen die belang hebben bij het in stand houden van de status quo verdedigen waarom we meer economische groei in het Noorden nodig hebben. In deze serie artikelen reageren we een voor een op hun argumenten.


Publicatie van ons Manifesto voor een Zorgzame Economie

We publiceren ons ‘Manifest voor een Zorgzame Economie’, waarin we zorgzaamheid als tegengif voor het neoliberalisme plaatsen. Het is een pleidooi voor een regeneratieve en voorzienende economie waarin zorgzame gemeenschappen het fundament vormen van een echt democratische en duurzame samenleving.


Common In: een publieksprogramma over radicale verbeelding en maatschappelijke transitie

Common In: een open manifestatie op het kruispunt van commons en kunst. Kunstenaars maken ruimte voor verandering en deelnemers maken mee. Common In loopt door tot juni 2022 en is een initiatief van Commons Network en TAAK,  een netwerk van curatoren en kunstenaars die naar kunst kijken als instrument voor maatschappelijke verandering.

 


We presenteerden ons onderzoek naar degrowth en gezondheid op de Barcelona Fearless Cities Conferentie

Publicatie van ons onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse bestaanszekerheid

Begin van ons onderzoek naar degrowth en gezondheid

Begin van ons onderzoek naar de toekomst van de bestaanszekerheid, samen met Novum (SVB)


↑ Wat we bieden