Degrowth en de Zorgzame Economie

Steden en regio'sEuropese translocale solidariteitDegrowth en de Zorgzame EconomieKennis CommonsPubliek-collectieve Digitale Ecosystemen

Het nastreven van eindeloze economische groei is schadelijk, voor de planeet en voor onze gezondheid. Activisten, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld zoeken naar alternatieven voor een op groei gerichte politiek, naar een visie van ‘degrowth’.

We stellen ons een maatschappij voorbij de hegemonie van de groei voor en geven die invulling met ideeën en modellen voor een nieuwe economie. Het is niet alleen noodzakelijk om de biofysische omvang van de wereldeconomie te verkleinen, maar ook om een nieuw, feministisch paradigma te ontwikkelen in de vorm van een zorgzame economie: een socio-ecologische transformatie die draait om de kernwaarden zorg, autonomie en toereikendheid.

Publicatie van ons Manifesto voor een Zorgzame Economie
We presenteerden ons onderzoek naar degrowth en gezondheid op de Barcelona Fearless Cities Conferentie
Publicatie van ons onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse bestaanszekerheid
Begin van ons onderzoek naar degrowth en gezondheid
Begin van ons onderzoek naar de toekomst van de bestaanszekerheid, samen met Novum (SVB)

↑ Tools en Strategieën