Kennis Commons

Commons Network vindt zijn oorsprong in de Access to Medicine en Open Knowledge bewegingen. De strijd voor toegankelijke kennis en open licenties en tegen monopolies in, bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie duurt voort tot op de dag van vandaag. Het is belangrijk dat we ervaringen en inzichten blijven delen die een overgang naar open, transparante en democratisch bestuurde kennisregimes ondersteunen.

Lees over onze keynotes

Lees over ons situated research

Lees over onze spaces and dialogues