Een reactie op degrowth critici

‘We hebben groei nodig om armoede te bestrijden.’ ‘We hebben groei nodig om de energietranstie en de verzorgingsstaat te betalen.’ ‘We kunnen groei loskoppelen van zijn ecologische impact.’ Ook al zitten we middenin een aaneenschakeling van ecologische en sociale crises, blijven groeiverdedigers achterhaalde argumenten gebruiken om de status quo te verdedigen. Het is tijd om dat narratief te ontmantelen en af te stappen van het idee dat ongelimiteerde economische groei gewenst of noodzakelijk is. In deze artikelreeks weerlegt hoofd-auteur van ons degrowth-boek Living Well on a Finite Planet, Building a Caring World beyond Growth, Winne van Woerden aan aantal hoofdargumenten om te blijven geloven in het groei narratief.

Blogs in deze reeks:

Blog 1: Launching our new series

Blog 2: ‘We can decouple economic growth from ecological impact’ and other myths

Blog 3: ‘We need growth because otherwise our economies will collapse’, and other myths

Klik hier voor alle projecten