Nieuwe Ruimtes voor Dialoog

Het Commons Network team creëert al nieuwe ruimtes voor dialoog sinds het allereerste begin. Het faciliteren van de uitwisseling van ideeën is cruciaal voor elke beweging en organisatie. Onze benadering van het bouwen aan ruimtes voor dialoog is horizontaal en democratisch: we zijn gespecialiseerd in veilige en vrije ruimtes en gesprekken in de stijl van een ‘assembly’ waarbij iedereen zich comfortabel genoeg voelt om mee te doen en waarin machtsstructuren worden afgebroken, zowel ruimtelijk als sociaal.