Situated Research

Commons Network werkt samen met overheden, universiteiten, maatschappelijke organisaties, NGO’s en andere organisaties in het maatschappelijk middenveld aan verkennend onderzoek dat wij situated research noemen. Samen met de organisatie in kwestie verkennen we nieuwe modellen, verzamelen we theoretische inzichten, voeren we veldwerk uit en ontwikkelen we transitiepaden die het werk van de organisatie beter maken.