Florine Zegers 

Florine is een gemeenschapsorganisator en groepsbegeleider, met een focus op Community Wealth Building. Ze coördineert en ontwikkelt verschillende openbare programma’s en buurtinitiatieven die inclusieve ruimtes creëren voor collectieve reflectie, wederzijds leren en actief burgerschap.