Mai Ishikawa Sutton

Mai Ishikawa Sutton (zij/hij) is een organisator, facilitator en schrijver die zich richt op de digital commons en andere raakvlakken tussen netwerktechnologieën en de solidaire economie. Ze zijn de directeur van Fellowships van DWeb Camp, senior organisator van DWeb-projecten en een van de rentmeesters van de Decentralized Web Principles. Ze zijn medeoprichter en redacteur van COMPOST magazine en Distributed Press, Digital Commons Fellow bij Commons Network en medewerker bij Hypha Worker Co-operative. Ze waren voorheen Global Policy Analyst bij de Electronic Frontier Foundation, waar ze zich richtten op het verdedigen van het publieke belang in internationale beleidsvorming over intellectueel eigendom, waaronder de Trans-Pacific Partnership overeenkomst en de VN World Intellectual Property Organization. Hun andere voormalige projecten en werkgevers zijn onder andere de Oakland Public Library, Public Citizen en Shareable. Mai begon hun carrière met het promoten van het gebruik van ICT voor sociale rechtvaardigheid toen ze als student aan de University of California Santa Cruz betrokken waren bij het Everett Program.