Spring Gombe

Spring Gombe-Götz is Partner en Principal bij Market Acces Africa. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op het gebied van toegang tot kennis en wereldwijde gezondheidszorg. Ze heef gewerkt met toonaangevende maatschappelijke organisaties die pleiten voor een kennis en geneesmiddelen beleid dat in het algemeen belang is, zoals Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), KEI, Artsen zonder Grenzen Access Campaign, Health Action International en OXFAM. Ze heeft ook als consultant en adviseur gewerkt voor multilaterale instellingen, regeringen en stichtingen. Spring begon haar professionele leven met het werken met medisch achtergestelde stedelijke bevolkingsgroepen in de VS, met het aanpakken van raciale en etnische ongelijkheden in gezondheidsresultaten voor hart- en vaatziekten en diabetes.