Commons Network Publiceert Nieuw Onderzoek over Municipalisme in Amsterdam