Naar welzijn voorbij de groei: Systeemverandering aan de horizon

Description

In dit Essay reflecteren we op de groeiende beweging van nieuwe economische denkers die de houdbaarheid van ongelimiteerde economische groei op een begrensde planeet bevragen en de contouren van een postkapitalistische transitie voorbij de groei schetsen. We betogen dat het invoeren van ecosocialistische beleidsvoorstellen vanuit de degrowth beweging zoals een verkorting van de werkweek, een baangarantie en een eerlijkere verdeling van vermogen en inkomen gepaard moet gaan met het omarmen van transformatieve praktijken die nu al ontstaan vanuit onderop, en het ondersteunen en versterken van de lokale economie en de coöperatieve sector.

Het Essay is geschreven door Winne van Woerden en Sophie Bloemen van Commons Network.

Dit Essay werd oorspronkelijk geplaatst in Idee, het onafhankelijke blad van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.

Additional information

Amount

€ 0, € 5, € 10, € 15, € 20, € 50

You can download this product for free by clicking here, or you can order it by donating.

You can download this publication for free by clicking here, or you can order it by donating.

In dit Essay reflecteren we op de groeiende beweging van nieuwe economische denkers die de houdbaarheid van ongelimiteerde economische groei.

SKU: N/A Category: Tag: