Ensure Access to Covid-19 Treatments!

—  [   S C R O L L   D O W N   F O R   D U T C H   ]  —

—  [   V O O R   N E D E R L A N D S ,  Z I E   H I E R O N D E R   ]  —

 

Let’s Make Public Investments

Count For People

The ongoing Covid-19 outbreak is keeping people and governments around the world in its grip. Across the globe, researchers are striving to develop treatments and vaccines against this new coronavirus. In the EU, both the European Commission and national governments are mobilizing substantial resources to promote and support this research and the development of Corona-related health technologies.

These medicines and treatments resulting from these public investments must be freely available and accessible for all people. Today, together with 61 other organisations, we expressed this view in a joint letter to the European Commission.

Together with all signatories, we stress how the scale of the public demand for these health technologies is enormous, which calls for a robust and effective public health response from the European Union. We therefore strongly recommend EU institutions and national governments to incorporate collective, pro-public safeguards in both current and future funding calls and investments. In order to avoid privatisation and market dynamics taking us for a ride, these conditions have to be built in from the start.

The current Corona pandemic once again proves the utmost importance of having an R&D system in line with the public good, a system that ensures the access and availability of health technologies. The important role of the public sector and public funding in developing treatments that people need once again becomes crystal clear.

The COVID-19 global health emergency should indeed be a wake-up call for all of us. We can and must not allow profit incentives and market dynamics to intervene with public health needs, neither now during this global health crisis nor in the future.

—  [   S C R O L L   D O W N   F O R   L E T T E R   ]  —


 

—  [   N E D E R L A N D S   ]  —

 

Zorg Dat Publieke Investeringen

Ten Goede Komen Aan Mensen

De Covid-19 uitbraak houdt overheden en mensen over de hele wereld in zijn greep. Overal zijn onderzoekers hard aan het werk om behandelingen en vaccins te ontwikkelen tegen dit nieuwe coronavirus. In de EU mobiliseren zowel de Europese Commissie als de nationale regeringen aanzienlijke middelen om dit onderzoek te bevorderen en te ondersteunen bij de ontwikkeling van aan corona gerelateerde gezondheidstechnologieën.

De medicijnen en behandelingen die het resultaat zijn van deze publieke investeringen moeten vrij beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle mensen. Dat standpunt hebben wij vandaag kenbaar gemaakt, samen met 61 andere organisaties, in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie.

Samen met alle ondertekenaars benadrukken wij dat de grote vraag naar deze nieuwe medicijnen en het enorme publieke belang bij effectieve bestrijding van deze ziekte een krachtige en doeltreffende reactie van de Europese Unie vereist. Wij eisen daarom van EU-instellingen en nationale regeringen dat zij in hun huidige en toekomstige investeringen en financieringsrondes waarborgen meenemen voor het collectieve belang en de publieke zaak. Om te voorkomen dat wij door doorgedraaide markt-logica en winstbejag exorbitante prijzen moeten betalen voor behandelingen, dringen wij erop aan dat deze waarborgen vanaf het begin worden ingebouwd.

De huidige Corona-pandemie benadrukt wederom dat het van het grootste belang is om een R&D-systeem te hebben dat in werkt vóór het algemeen belang. Een systeem dat de toegang en beschikbaarheid van medicijnen garandeert. De belangrijke rol van de publieke sector en publieke financiering bij de ontwikkeling van behandelingen die mensen nodig hebben is evident.

Deze wereldwijde noodsituatie is een wake up call. We kunnen en mogen niet toestaan dat winstbejag en doorgeslagen marktdynamiek voorrang krijgen op de volksgezondheid, niet nu, tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis, maar ook niet in de toekomst.

 

[pdf-embedder url=”http://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-RD-public-investments-March.pdf”]