Dutch Elections Live: the Access to Medicines Debate

[ – – – S C R O L L   D O W N   F O R   E N G L I S H – – – ]

De Tweede Kamerverkiezingen zijn over een paar weken, op 15, 16 en 17 maart. Aanstaande donderdag, op 25 februari, zullen kandidaten van vijf politieke partijen deelnemen aan een debat over toegang tot medicijnen. Stichting Commons Network heeft bijgedragen aan de organisatie van dit debat, dat door onze partners Wemos wordt gehost, samen met De Balie.

Dit verkiezingsdebat is urgenter dan ooit, nu de hele wereld vecht tegen een dodelijke pandemie en regeringen en bedrijven samenwerken om de productie van vaccins op te voeren. De wereldwijde toegang tot gezondheidstechnologie en medicijnen staat in het middelpunt van de belangstelling. Er zijn grote verschillen in snelheid en efficiëntie bij de uitrol van vaccins tussen landen in het noorden, maar veel landen in het zuiden van de wereld zullen niet eens in staat zijn om vóór 2022 te beginnen met vaccineren.

Het systeem van research and development van geneesmiddelen en therapeutische technologieën, intellectuele eigendomsregimes, monopolies en obsceen grote winsten van een handjevol multinationale farmaceutische bedrijven moet in twijfel worden getrokken, ter discussie worden gesteld en worden hersteld, vooral nu, vooral door politici.

Het debat begint om 19.30 uur, in De Balie, en wordt gratis live uitgezonden op hun website.

Hoe moet Nederland omgaan met de macht van Big Pharma? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat biomedische kennis wordt gedeeld en niet verkaveld? Is de enorme rol van belastinggeld in het creatie- en productieproces van geneesmiddelen en andere gezondheidstechnologieën een reden om de winststructuren van dit systeem ter discussie te stellen? En zo ja, op welke manier? Kunnen we een systeem creëeren dat de volksgezondheid dient in plaats van de winsten van het bedrijfsleven? Aanstaande donderdag zullen vijf kandidaten met elkaar in debat gaan over deze vragen en nog veel meer. De kandidaten zijn:

  • Attje Kuiken (Pvda)
  • Noortje Thijssen (GL)
  • Joba van den Berg (CDA)
  • Vera Bergkamp (D66)
  • Mirjam Bikker (CU)

De Balie en Wemos hebben dit debat mogelijk gemaakt, met de steun van Commons Network, SOMO, Aidsfonds, Oxfam Novib, Artsen zonder Grenzen, KWF Kankerbestrijding, Farma ter Verantwoording, Patiëntenfederatie Nederland, Health Action International en License to Heal.

Het team van Commons Network zal het debat op de voet volgen, en we nodigen u uit om uw gedachten met ons te delen op Twitter terwijl u het debat volgt, door gebruik te maken van de hashtag #GeneesmiddelenDebat, en ons te taggen via @CommonsNetwork. Volgende week zullen we een blog schrijven over het debat, en met u delen wat we hebben gemerkt en geleerd van deze toekomstige MP’s.

[ – – – S C R O L L   D O W N   F O R   E N G L I S H – – – ]

 

The Dutch Parliamentary Elections are in a few weeks, on the 15th, 16th and 17th of March. Next Thursday, on the 25th of February, candidates of five political parties will participate in a debate about access to medicines. Commons Network has helped organise this debate, assisting our partners at Wemos, who are hosting the debate together with venue De Balie.

This debate couldn’t be more urgent, at a time when the whole world is fighting against a lethal pandemic and is ramping up vaccine production, global access to health technology is at the center of the attention. There are big differences in speed and efficiency of vaccine roll-out between countries in the north, but many countries in the global south won’t even be able to start vaccinating before 2022.

The system of research and development of drugs and therapeutic technologies, intellectual property regimes, monopolies and obscenely large profits by a handful of multinational pharmaceutical corporations needs to be questioned, challenged and repaired, especially now, especially by politicians.

The debate will start at 7:30 PM, in the famous Amsterdam venue De Balie, and live-streamed for free, on their website.

How should The Netherlands deal with the power of Big Pharma? How can we make sure that biomedical knowledge is shared and not enclosed? Is the huge role of taxpayer money in the creation and production process of drugs and other health technologies a reason to question the profit structures of this system? And if so, how to channel this and how to create a system that serves public health rather than business profits? Next Thursday, 5 candidates will debate each other over these questions and much more. The candidates are:

  • Attje Kuiken (Pvda)
  • Noortje Thijssen (GL)
  • Joba van den Berg (CDA)
  • Vera Bergkamp (D66)
  • Mirjam Bikker (CU)

De Balie and Wemos have made this debate possible, with the support of Commons Network, SOMO, Aidsfonds, Oxfam Novib, Artsen zonder Grenzen, KWF Kankerbestrijding, Farma ter Verantwoording, Patiëntenfederatie Nederland, Health Action International and License to Heal.

The team at Commons Network will watch the debate closely, and we invite you to share your thoughts while watching the debate on Twitter, using the hashtag #GeneesmiddelenDebat, and tagging us at @CommonsNetwork. Next week, we will write a blog about the debate, sharing with you what we noticed and learned from these future MP’s.