Caring and Solidarity: Come to the launch of our new report

[   – – –   S C R O L L   D O W N   F O R   E N G L I S H   – – –   ]

Save the date: Op 4 maart om 12:00 lanceren wij ons nieuwe rapport, ‘Leren van de Toekomst: commons en bestaanszekerheid in theorie en praktijk’. Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Commons Network en Novum, het innovatielab van de SVB. Het rapport wordt gelanceerd met een online evenement, waarvoor u zich nu kunt aanmelden.

Sprekers tijdens deze lunch-meeting zijn:

  • Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad
  • Sandra Bos, senior onderzoeker en projectleider aan de Hogeschool van Amsterdam
  • Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Hugo Aalders, directeur Dienstverlening bij de Sociale Verzekeringsbank

Hier kunt u zich aanmelden


Stichting Commons Network en Novum, het innovatielab van de SVB, hebben een goed deel van het afgelopen jaar gewerkt aan een verkenning van de toekomst van de Nederlandse bestaanszekerheid en de rol die de commons kunnen daarin kunnen spelen. In het rapport combineren we theoretische verdieping met inzichten uit de praktijk. We bespreken nieuwe economische modellen zoals de donuteconomie, alternatieve narratieven zoals degrowth, we gaan terug naar de oorsprong van de georganiseerde solidariteit en via de Verlichting komen we uit bij het 21ste eeuwse neoliberalisme.

Het veldwerk heeft een reeks inspirerende verhalen opgeleverd, die in het rapport zijn verwerkt als case studies, kleine beginnetjes van de nieuwe wereld die mensen al aan het bouwen zijn. In het rapport horen we van de pioniers achter de lokale alternatieve munt in Alkmaar, de coördinatoren van een zelf-sturende psychiatrische instelling in Amsterdam, een ecodorp in Brabant en nog veel meer.

De nieuwe praktijken die we onder de loep nemen en de theoretische inzichten die uit deze verkenning komen leiden ons naar een set met bouwstenen voor een toekomstvisie op bestaanszekerheid. We concluderen het rapport met twee denkrichtingen, of transitiepaden, die allebei op hun eigen manier een flinke rol voor de overheid betekenen in het aanjagen van solidariteit, wederkerigheid en zorgzaamheid.

We zijn vereerd dat Hugo, Amma, Sandra en Frank tijdens deze lancering hun inzichten met ons willen delen.


Hier kunt u zich aanmelden


Save the date: On March 4th at noon, we will launch our new report about the future of Dutch solidarity and social security. We will present our findings and four experts will share their point of view. You are invited to join us at this online event.

Speakers:

  • Frank Speel, programme manager local democracy at the Association of Dutch Municipalities
  • Sandra Bos, senior researcher and project leader at the Amsterdam University of Applied Sciences
  • Amma Asante, chair of the Landelijke Cliëntenraad
  • Hugo Aalders, director of services at the Sociale Verzekeringsbank

Go here to register for the event


Commons Network and Novum, the innovationlab of the SVB, have spent the better part of last year working on a study of the role of the commons in the future of Dutch social security. In the report, we combine a theoretical exploration with fieldwork. We discuss new economic models like donut economics, alternative narratives like degrowth, we trace Dutch solidarity back to its codification in the constitution and we go from social contract theories to Enlightenment thinking to 21st century neoliberalism.

The fieldwork produced a set of inspiring stories that are presented in the report as case studies, small beginnings of the new world that people are already building. We hear from the founders of a complementary currency in the city of Alkmaar, we visit a self-organized psychiatric institution in Amsterdam, we learn from food coops and health care commons and giving cirles.

The new practices that we investigate and the theoretical insights we derrive lead us to a set of building blocks for a new future vision of social security. We end the report with two avenues of thought, or paths of transition, that both imply a big role for the state in fostering reciprocity and solidarity and caring.

During this event on the fourth of March, we are honoured that Frank, Amma, Sandra and Hugo are willing to share their thoughts with us, and we hope you will join us in launching our report.


Go here to register for the event