MeentCoop Op Weg!

In februari was het zover: de officiële lancering van MeentCoop! In Ru Paré heeft MeentCoop zijn feestelijke intrede gedaan als incubator voor de gemeenschapseconomie. Deze avond markeerde het begin van een beloftevolle samenwerking. Een van onze oprichters beschreef het treffend als een historisch moment. Op deze lanceringsavond deelden we niet alleen onze gezamenlijke plannen maar ook al lopende inspirerende projecten. Een veelbelovend begin! 

In onze maatschappij zien we overal economische transformatie plaatsvinden: buurtinitiatieven, sociale projecten, kennisinstituten, energie-, woningbouw- en platformcoöperaties dragen elk op hun eigen manier bij aan lokale oplossingen voor sociale vraagstukken. Initiatieven zoals deze vormen de levensader van onze samenleving en MeentCoop streeft ernaar deze krachten te bundelen én te fungeren als katalysator voor de gemeenschapseconomie.

We gaan aan de slag met buurtinitiatieven in Amsterdam Noord en Nieuw-West, verkennen de mogelijkheden van de digitale coöperatieve economie, en bouwen aan een coöperatiebedrijf voor warmte-initiatieven in en om de stad – en nog veel meer!

Tijdens onze heisessie begin april hebben we met de leden van MeentCoop de visie en het jaarplan van MeentCoop verder uitgetekend. We vonden elkaar in grootse ambities maar ook in concrete activiteiten, en gingen dan ook weer met veel energie uit elkaar! 

We hielden onze heidag op een hele inspirerende plek van een van onze leden, de Kaskantine, die bol staat van de regeneratieve praktijken, van aquaponics tot stadslandbouw. 

Kort daarna, organiseerden we samen met de Tolhuistuin en 02025 een meet-up op 11 april rond kennis, netwerk en financiering van initiatieven uit de lokale gemeenschap. Er liggen enorm mooie kansen om duurzaamheidsvraagstukken echt samen aan te pakken en het bruist van het maatschappelijk initiatief als het gaat om energie, duurzaamheid of de gemeenschapseconomie!

Onze directeur Sophie Bloemen heeft de avond afgetrapt en verteld wat de gemeenschapseconomie precies is, waarom deze belangrijk is en hoe MeentCoop deze wil aanjagen. De gemeenschapseconomie is lokaal geworteld, heeft een democratische praktijk en dient de gemeenschap.

Ted Zwietering van WG Ketelhuis kwam vertellen over de rol van de overheid in de ontwikkeling van het warmtenet en Nicky Castricum deelde over vlindertuinen en het versterken van de biodiversiteit in Amsterdam Noord. Al snel ontstond er een levendig gesprek tussen verschillende initiatiefnemers en het publiek. Al met al, een onwijs inspirerende avond!

We kijken nu al uit naar onze verdere gezamenlijke plannen!


MeentCoop is een platform dat Commons Network is gestart in een coalitie met maatschappelijke partners:  Waag FutureLab, KasKantine, Ru Pare, HvA, Oranje Energie, 02025, CommonsLab, en StadmakersCooperatie. Deze groep groeit. Wil je meedoen of je aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk dan op www.meent.coop.