Commons Network en EMN onderzoeken praktijken van zorgzaamheid in Europa

Vorig jaar werd Commons Network een coördinerende partner van het European Municipalist Network (EMN). In een reeks blogs vertelt onze nieuwe collega Bea je alles over het netwerk, hoe we erbij betrokken zijn geraakt en wat we gaan doen. Vandaag is de eerste!

Het European Municipalist Network (EMN) is in 2019 ontwikkeld om te functioneren als een informeel netwerk en collectieve strategie om het opkomende municipalistische ecosysteem in Europa en zijn capaciteit voor sociale en politieke belangenbehartiging te versterken. Momenteel maken tientallen organisaties uit heel Europa, van Lissabon tot Warschau, op een of andere manier deel uit van dit zeer rijke en diverse netwerk.

EMN werd opgericht door enkele van de actievere actoren van een informeel netwerk van organisaties, projecten en individuen in Europa die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de municipalistische hypothese: de overtuiging dat gemeenschappen, steden en regio’s, in plaats van natiestaten, de toekomst van Europa vertegenwoordigen.

Municipalisten stellen voor om politieke macht vanaf de grond op te bouwen om de manier waarop de instellingen worden bestuurd, ter discussie te stellen. Zij experimenteren met radicale en directe vormen van democratisering en feminisering van de manier waarop de institutionele politiek werkt. Op die manier wordt het primaat van gemeenten ondersteund als middel om op lokaal niveau politieke veranderingen door te voeren, en bij volksbewegingen om op hogere bestuursniveaus politieke veranderingen door te voeren.

Municipalisme en gemeenschapsdenken zijn nauw met elkaar verbonden. De municipalistische golf die Spanje en Italië in 2015 overspoelde, was expliciet een politieke beweging ter bevordering van de commons. Veel van de radicale veranderingen die bijvoorbeeld worden beoogd met democratische economieën, het opbouwen van gemeenschapsrijkdom en lokale coöperatieve ecosystemen, zijn bedoeld om zo lokaal mogelijk te zijn, geworteld in feitelijke buurten, dorpen, provincies en gemeenten. Daarom ziet Commons Network steden, dorpen en regio’s als plaatsen van transformatie, waar echte alternatieven worden onderzocht en in praktijk gebracht.

In 2019 raakte Commons Network betrokken bij het gemeentebestuur van Amsterdam in het ‘Fearless Cities’-programma, als onderdeel van het netwerk van steden die municipalistische politiek omarmen. Commons Network hielp bij het opzetten van een publiek-collectieve denktank om municipalisme naar Amsterdam te brengen en werkte samen met veel verschillende actoren in de stad.

In 2022 werd Commons Network een coördinerende partner van het European Municipalist Network, naast Commonspolis en Transnational Institute. De belangrijkste focus van Commons Network binnen het EMN is het faciliteren van ‘peer to peer’ uitwisseling, gericht op het delen van vaardigheden en ervaringen, het versterken van de translokale beweging en het ontwikkelen van gezamenlijke verbeeldingen en verhalen. In het komende jaar zal het EMN zich richten op de thema’s zorgzaamheid en ecologische transitie.

In een volgende blog zal ik verder ingaan op wat ‘spaces of care’ zijn en waarom ze belangrijk zijn, en wat de kernthema’s, zorg en ecofeminisme, inhouden.