Artway of Thinking: een digitale ruimte voor verbinding gebaseerd op sound narration

Als onderdeel van ons werk op de digitale transitie schrijven we samen met PublicSpaces een artikelreeks over Europese initiatieven die zich bezig houden met soevereine mediadistributie. PublicSpaces is een coalitie die zich inzet voor een alternatieve digitale infrastructuur die ten dienste staat van het publieke belang in plaats van de belangen van Big Tech. Wij noemen dit ook wel een publiek-collectief digitaal ecosysteem, of een internet als een commons. De komende weken delen we deze artikelreeks met verhalen over deze intrigerende initiatieven. Vorige keer zoomden we in op Beyond the Now, deze keer: Artway of Thinking.

Artway of Thinking is een internationale organisatie voor politiek artivisme, gevestigd in Italië, die zowel met individuele als organisatorische leden werkt. Ze werd opgericht in het begin van de jaren ’90 met de duidelijke bedoeling zich te concentreren op de rol van kunstenaars in de samenleving en op co-creatie. De oprichters van Artway of Thinking zagen kunst als een middel om te kunnen beantwoorden aan de behoefte van mensen aan gemeenschap en om maatschappelijk welzijn te verbeteren, in politieke zin. We zaten aan tafel met Federica Thiene, een van de drie oprichters, en Filippo Mantovani, actief lid sinds 2015 en momenteel verantwoordelijk voor een van de voornaamste lopende projecten.

“Kunst heeft altijd een politieke invloed gehad. Maar toen we eind jaren 80 Artway of Thinking oprichtten, was onze visie van de rol van kunstenaars in de maatschappij en de kunstsector nogal tegenstrijdig met de dominante percepties en opvattingen over kunst in die tijd. Veel galerijen en musea drongen aan op commercialisering en depolitisering van de kunst.” Federica legt uit. “Ondertussen wilden wij ons als kunstenaars juist wortelen in gemeenschappen en echt een politieke rol te vervullen.”

Artway of Thinking is kritisch op en zich bewust van de digitale tools die ze gebruiken en de digitale ruimtes die ze faciliteren in hun werk. “Toegang hebben tot kennis en communiceren met anderen is echt fundamenteel voor ons werk, aangezien we een organisatie zijn die gebaseerd is op relaties. Het internet heeft een explosie van mogelijkheden voor ons gecreëerd, maar we moeten kritisch blijven over hoe we digitale software inzetten”, stelt Filippo.

De afgelopen decennia heeft Artway of Thinking verschillende grote projecten ontwikkeld in gemeenschappen en steden over de hele wereld, zowel in het Zuiden als in het Noorden, waarvoor het vaak samenwerkt met kunstuniversiteiten en andere kennisinstellingen. Een van hun belangrijkste huidige projecten is het digitale project TeenTribe.

TeenTribe is een collectief web platform gebaseerd op sound narration. Het biedt een digitale ruimte waar jongeren kunnen delen, luisteren, dromen en hun gedachten over het heden en de toekomst vorm kunnen geven door gebruik te maken van geluid als een vorm van creatieve expressie. Het doel is een veilige en vrije digitale ruimte voor jongeren te creëren en hen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. Federica legt uit dat het project jongeren in de EU helpt om op een nieuwe manier met elkaar om te gaan. “Als mensen hebben we een fundamentele behoefte voor gemeenschap en collectiviteit. Wanneer dit niveau van menselijke verbondenheid op een fysieke manier gebeurt, brengt dat emoties met zich mee. Daar gaat dit project over. Met TeenTribe wilden we zo dicht mogelijk bij deze essentie van het mens-zijn komen: zo fysiek en emotioneel mogelijk verbinden in een digitale ruimte.”

Illustratie door Julia Veldman C.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees het volledige (Engelstalige) stuk hier. Het artikel is tot stand gekomen met financiering van de European Cultural Foundation, onder licentie CC BY 4.0.

Ons werk de digitale transitie is geworteld in een radicaal andere benadering van technologie, waarbij gemeenschappen in staat worden gesteld alternatieven te gebruiken als ze die nodig hebben, en nieuwe technologieën af te wijzen als ze die niet nodig hebben. Onze visie is om een alternatieve economie op te bouwen via publiek-civische digitale ecosystemen, waar burgercoöperaties nauw samenwerken met sterke openbare instellingen, en waar gemeenschappen tegelijkertijd vertrouwd raken met technologie en er onafhankelijk van worden.

Lees hier meer over dit werk, of lees onze meest recente (Engelstalige) publicatie over het onderwerp: “Generative Interoperability: Building Online Public and Civic Spaces“.