Digital Commons en Publieke Infrastructuren

Digital commons en publieke infrastructuren bieden een radicaal andere benadering van technologie en databeheer. Om de mogelijkheden van technologie te benutten en de dominantie van een aantal bedrijven achter ons te laten, moeten we publiek-civiele online  ecosystemen opbouwen: democratische digitale omgevingen waar burgers nauw samenwerken met sterke publieke instellingen en waar gemeenschappen de technologieën die ze gebruiken mede beheren.

Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen

Commons Network werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de workshop over de overgang naar digitale gemeenschapsgoederen in 2024. Hierbij beantwoorden met velen samen de vraag: wat zijn de digitale gemeenschapsgoederen en hoe kan de overheid zich daartoe verhouden? In de Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen ontwikkelen we ideeën met partners, bouwen we bruggen tussen onderzoek, maatschappij en beleid, en werken we samen aan een duurzame digitale transitie.


Start samenwerking Public-Civic Spaces Online

Commons Network wordt onderdeel van de kerngroep van Shared Digital European Public Space (SDEPS), een coalitie van organisaties en initiatieven verenigd in een geloof voor de noodzaak van publieke digitale infrastructuren waarin burgers en gemeenschappen zelf centraal staan. Onze bijdrage bouwt voort op ons eerdere werk op het gebied van generatieve interoperabiliteit, public-civiele ecosystemen en Digital Commons.


Human Stories of Digital Transformation

Met Human Stories of Digital Transformation willen we het idee bevorderen van een digitale wereld waar gemeenschap, samenwerking en onderlinge ontmoeting centraal staan. Daarom verzamelen we verhalen en ervaringen van mensen die dagelijks te maken hebben met digitale transformatie.


Publicatie: Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces

Dit rapport bouwt voort op onze eerdere publicatie uit 2019 getiteld Our Vision for a Shared Digital Europe en vormt het hoogtepunt van het onderzoek dat door NESTA is ondersteund. In samenwerking met Open Future.


In gesprek met deskundigen over interoperabele digitale ecosystemen

We interviewden een reeks deskundigen uit de academische wereld, het beleid, het activisme, de publieke omroep en de programmering over de rol van interoperabiliteit voor digitale ecosystemen waarin gemeenschappen en burgers centraal staan. Samen met onze partner Open Future publiceerden we deze artikelreeks in de loop van 6 maanden.

 


Digital Courage: een verkenning tijdens Fearless Cities

Dataficatie, algoritmen en AI geven vorm aan hoe we leven, wonen en werken – en beïnvloeden de machtsverhoudingen in de stad ingrijpend.  Als onderdeel van het Cities for Change-team onderzocht Commons Network tijdens Fearless Cities in Amsterdam het concept van Digital Courage: de moed van steden om te kiezen voor en te investeren in technologieën waar hun burgers en gemeenschappen op de lange termijn baat bij hebben.


Publicatie: Our Vision for a Shared Digital Europe

Our Vision for a Shared Digital Europe biedt een beleidskader dat beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij digitale beleidsvorming de weg kan wijzen naar een meer rechtvaardige en democratische digitale wereld. Een wereld waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke publieke instellingen het publieke belang dienen en waar burgers inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving functioneert.


Publicatie: From Lab to Commons- Shifting to a Public Interest Biomedical Model

Commons Network publiceert een nieuw beleidspaper wat het tegen het pharmaceutical systeem opneemt en echte alternatieven presenteert, gebaseerd op open source onderzoek en de kennis commons.


Publicatie: Supporting the Commons: Opportunities in the EU policy landscape

Vanuit een commons-benadering van het EU-beleid analyseren we in deze publicatie Europees beleid met betrekking tot urban commons, digitale infrastructuur, kennisbeheer en de collaboratieve economie.


Oprichting EU Alliantie voor Responsible R&D and Affordable Medicines

Commons Network richt samen Health Action International en andere partners de European Alliance op om een sterke gezamenlijke stem te hebben met civil society. De alliance bestaat nu uit meer dan 80 organisaties uit heel Europa en richt zich op Europees beleid.


Publicatie: The EU and Commons. A commons approach to European knowledge policy

De afgelopen twee decennia zijn er ongekende nieuwe vormen van samenwerking ontstaan bij het creëren en delen van kennis. In deze publicatie onderzoekt Commons Network hoe het commons perspectief als een nieuw kader voor het begrijpen van kennis kan bijdragen aan langverwachte EU-beleidsdiscussies.


Publicatie: TTIP and the Big Pharma Wish List

Dit rapport van Commons Network en partners uit het maatschappelijk middenveld laat zien dat het wensenlijstje van de farmaceutische industrie voor het TTIP schadelijk is voor de volksgezondheid, de kosten van geneesmiddelen zal verhogen en democratische processen ondermijnt.↑ Wat we bieden