Publiek-Collectieve Digitale Ecosystemen

Steden en regio'sDegrowth en de Zorgzame EconomiePubliek-collectieve Digitale EcosystemenEuropese translocale solidariteitKennis Commons

In een digitale wereld worden onze samenlevingen steeds meer geregeerd door een paar megabedrijven – Big Tech – die alles bepalen, van de manier waarop we communiceren tot ons vervoer en onze politiek, tot culturele expressie. Om solidaire en rechtvaardige samenlevingen op te bouwen, moeten we de dominantie van Big Tech aan de kaak stellen.

We hebben dringend behoefte aan een radicaal andere benadering van technologie, een benadering waarbij gemeenschappen in staat worden gesteld om alternatieven te bouwen als ze die nodig hebben, en om nieuwe technologieën te verwerpen als ze die niet nodig hebben.

Onze visie is om een alternatieve economie op te bouwen door middel van publiek-civiele digitale ecosystemen, waar burgercoöperaties nauw samenwerken met sterke publieke instellingen, en waar gemeenschappen geletterd raken met technologie en er tegelijkertijd onafhankelijk van worden.

Publicatie: Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces

Commons Network en Open Future publiceren Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces.  Dit rapport bouwt voort op Our Vision for a Shared Digital Europe uit 2019 en vormt het sluitstuk van dit door NESTA ondersteunde onderzoek naar digitale transformatie.

Lees meer…
In gesprek met deskundigen over interoperabele digitale ecosystemen

We interviewden een reeks deskundigen uit de academische wereld, het beleid, het activisme, de publieke omroep en de programmering over de rol van interoperabiliteit voor digitale ecosystemen waarin gemeenschappen en burgers centraal staan. Samen met onze partner Open Future publiceerden we deze artikelreeks in de loop van 6 maanden.

 

Lees meer…
Start samenwerking Public-Civic Spaces Online

Commons Network wordt onderdeel van de kerngroep van Shared Digital European Public Space (SDEPS), een coalitie van organisaties en initiatieven verenigd in een geloof voor de noodzaak van publieke digitale infrastructuren waarin burgers en gemeenschappen zelf centraal staan. Onze bijdrage bouwt voort op ons eerdere werk op het gebied van generatieve interoperabiliteit, public-civiele ecosystemen en Digital Commons.

Lees meer…
Digital Courage: een verkenning tijdens Fearless Cities

Dataficatie, algoritmen en AI geven vorm aan hoe we leven, wonen en werken – en beïnvloeden de machtsverhoudingen in de stad ingrijpend.  Als onderdeel van het Cities for Change-team onderzocht Commons Network tijdens Fearless Cities in Amsterdam het concept van Digital Courage: de moed van steden om te kiezen voor en te investeren in technologieën waar hun burgers en gemeenschappen op de lange termijn baat bij hebben.

Lees meer…
Publicatie: Our Vision for a Shared Digital Europe

Our Vision for a Shared Digital Europe biedt een beleidskader dat beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij digitale beleidsvorming de weg kan wijzen naar een meer rechtvaardige en democratische digitale wereld. Een wereld waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke publieke instellingen het publieke belang dienen en waar burgers inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving functioneert.

Lees meer…
Publicatie: Supporting the Commons: Opportunities in the EU policy landscape

Vanuit een commons-benadering van het EU-beleid analyseren we in deze publicatie Europees beleid met betrekking tot urban commons, digitale infrastructuur, kennisbeheer en de collaboratieve economie.

Lees meer…
Start Human Stories of Digital Transformation

Met Human Stories of Digital Transformation willen we het idee bevorderen van een digitale wereld waar gemeenschap, samenwerking en onderlinge ontmoeting centraal staan. Daarom verzamelen we verhalen en ervaringen van mensen die dagelijks te maken hebben met digitale transformatie.

Lees meer…

↑ Tools en Strategieën