Opbouwtrajecten

Commons Network werkt met steden en regio’s samen om een lokale, democratische en zorgzame economie te kickstarten. We bieden twee Opbouwtrajecten aan:

Opbouwtraject Community Wealth Building

Community Wealth Building is een werkwijze om lokale gemeenschappen te versterken en tegelijk de lokale economie te democratiseren. Met deze methode helpen gemeenschappen elkaar om weer grip op het economische systeem te krijgen door een gemeenschapseconomie op te bouwen.

Wat levert Community Wealth Building op?

*Meer lokaal ondernemerschap

*Meer economisch eigenaarschap voor mensen

*Versterkte co√∂peratieve sector (‘gemeenschapseconomie’)

In Amsterdam hebben we deze methode uitgeprobeerd in drie buurten. Bekijk deze video om daar meer over te weten te komen.

Wilt u eerst meer horen over Community Wealth Building, voordat u een Opbouwtraject aangaat? Wij bieden ook een Inspiratiesessie aan over deze werkwijze.Opbouwtraject Incubator voor de Gemeenschapseconomie

We zien de laatste jaren een grote opkomst van collectieven en co√∂peraties die een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie en lokaal welzijn. Hoe kunnen we de kracht van deze initiatieven nog beter benutten? Commons Network heeft een programma voor gemeenten en regio’s die deze vraag willen beantwoorden door in actie te komen.

Tijdens dit traject zetten we samen met het lokale middenveld, de kennissector, bewonerscollectieven en lokale overheden een incubator-programma op, dat de aanjager kan worden voor de lokale gemeenschapseconomie. Onderdelen van dit ontwikkeltraject zijn onder andere:

*Co-designsessies met lokale ondernemers, buurtinitiatieven, ambtenaren en internationale experts

*Inspiratiesessies met verhalen en praktijkvoorbeelden uit het buitenland en inspirerende sprekers

*Mobilisatie, werving en begeleiding van deelnemende teams

*Beleidsverkenningen naar de kansen en uitdagingen van het lokale beleid

*Begeleiding bij het accelerator-traject

Wat levert het programma op?

De lokale economie en initiatieven beter benutten, nieuwe economische modellen verkennen door te doen en samen te leren, meer en beter samenwerken met lokale partners.