Digitale Gemeenschapsgoederen

Waar gaat dit project over?

Commons Network houdt zich als denktank en civilsociety-organisatie al 10 jaar bezig met Digitale Gemeenschapsgoederen en duurzaam kennisbeheer, en heeft een rijk internationaal netwerk van denkers, academici, beleidsmakers en practitioners op dit onderwerp. In onze Transitiewerkplaatsen verkennen we modellen voor de nieuwe economie en bieden we tools en inzichten voor overheden en het maatschappelijk middenveld.

Commons Network werkt in 2024 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen. De hoofdvraag is duidelijk: wat zijn Digitale Gemeenschapsgoederen en hoe kan de overheid zich daartoe verhouden?

Activiteiten

In de Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen ontwikkelen we met partners ideeën, bouwen we bruggen tussen onderzoek, samenleving en beleid en werken we samen aan een duurzame digitale transitie. De Transitiewerkplaats is deels een verkenning van mogelijke beleidsrichtingen en deels kennis – en netwerkopbouw waar we ook bij willen dragen aan het bredere maatschappelijke gesprek. We organiseren workshops, expert sessie en publieksbijeenkomsten.

Explainers. Toegankelijke 5-pagers waarin we de bouwstenen van Digitale Gemeenschapsgoederen en Digitale Publieke Infrastructuur, en de mogelijke rol(len) van de overheid, beknopt bespreken aan de hand van aansprekende voorbeelden.

Lees de eerste explainer of download hier:

Lees de tweede explainer of download hier:

Lees de derde explainer of download hier:

Lees de verde explainer of download hier:

Nieuwsbrieven. We begeleiden het traject door middel van de maandelijkse nieuwsbrief Digitale Gemeenschapsgoederen, waarin we terugblikken op voorgaande stappen, de Explainers delen en aankondigingen doen van aankomende evenementen. Geef je op voor de mailinglijst via digitalcommons@commonsnetwork.org .

Beleidsaanbevelingen. We verwerken de inzichten uit het onderzoek en uit de gesprekken en workshops met experts en ministeries in een aantal beleidsaanbevelingen, waarin we dieper ingaan op ideaaltypes en financieringsvoorwaarden, en de relatie met bestaande wettelijke en juridische kaders.

Workshops en conferenties

‘Taking Back the Internet!’ Public Spaces Conferentie: Commons Network nam deel aan de Public Spaces-conferenties en organiseerde twee panels over digitale commons.

De praktijk van Digitale Gemeenschapsgoederen: hoe vliegen we die aan? Tijdens dit gesprek op de Public Spaces-conferentie doken we in de nitty gritty van de commons-praktijk. Hoe zien Digitale Gemeenschapsgoederen eruit? Wat kenmerkt ze? Hoe dragen ze bij aan een transformatie waar gemeenschappen aan het roer staan? En hoe kunnen we onze digitale infrastructuren zo ontwerpen dat ze bijdragen aan zelfbeschikking en een democratische praktijk? We bespraken met vier gasten uit wetenschap, civil society, bedrijfsleven en overheid hoe bouwstenen van de commons zoals collectief eigendom, democratisch beheer en samenwerking vorm krijgen in de praktijk, en gingen aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden in op de uitdagingen en kansen.

Panel: Digitale Gemeenschapsgoederen Europa’s digitale ambities te realiseren: Op dag één van de Public Spaces conferentie co-organiseerden we een panel over hoe Digitale Gemeenschapsgoederen Europa kunnen helpen bij het realiseren van haar digitale ambities op het gebied van autonomie, privacy en transparantie. Als Europa digitaal soeverein wil zijn, moet de digitale infrastructuur gebaseerd zijn op gemeenschappelijke, publieke waarden. Om dit te bereiken moet Europa anders investeren. Maar heeft Europa daar wel zin in? Of zijn Europese burgers tevreden met wat Big Tech momenteel biedt? En als Europa veel investeert, wat en hoe moet het dan investeren in publieke digitale infrastructuren en tools?

Het panel scheen licht op deze vragen via een gesprek met vertegenwoordigers van concrete initiatieven en projecten als burgerbeweging ‘People vs Big Tech’, het initiatief openDesk, en het project Digitale Gemeenschapsgoederen dat we uitvoeren met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Professor van Innovatie Francesca Bria, die daarvoor een kritische keynote speech had afgelevered, schoof ook aan.

NGI Commons Workshop & Mozilla Festival

In Juni, hadden we het genoegen om deel te nemen aan de NGI Commons Workshop en het Mozilla Festival. Directeur Sophie Bloemen schoof aan bij het gesprek over Digitale Commons. Sophie en Commons Network-onderzoeker Ayoub namen deel aan de NGI Commons Workshop, waar CRNS, Open Forum Europe en Open Future hun tussentijdse bevindingen van onderzoek over digitale commons presenteerden en bespraken met de deelnemers.

Publieks bijeenkomst 25 April: Bouwen aan Digitale Gemeenschapsgoederen -naar een gedeeld, collaboratief en soeverein internet. Sophie Bloemen (Commons Network) en Koos Steenbergen (BZK) gaan in gesprek met Daphne Muller, van het succesvolle open source collaboratieve platform Nextcloud, met een vertegenwoordiger van het Europese Digitale Commons NGI project (TBC) en Aik van Eemeren, strateeg digitale innovatie van Gemeente Amsterdam. Aanvang 15:00 Den Haag.

Expert Workshop: EDIC for Digital Commons

Project lead: Sophie Bloemen

Looptijd: January 2024 – December 2024

Andere hulpbronnen:

Ons werk Humans of Digital Transformation

Generative Interoperability: Building Online Public and Civic Spaces – Commons Network & Open Future 2022

Klik hier voor alle projecten