Incubator voor de Gemeenschapseconomie

Waar gaat dit project over?

Commons Network zoekt naar nieuwe manieren om de gemeenschapseconomie aan te jagen. Met de incubator kunnen ondernemende mensen samen met het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en overheden bouwen aan commons-ondernemingen. Wat maakt een onderneming in de gemeenschapseconomie uniek?

*De commons-onderneming is democratisch: het eigendom van de onderneming ligt bij de werknemers, klanten, partners en producenten

*De commons-onderneming is waarde-gedreven: eventuele winst wordt terug-geïnvesteerd in de organisatie en in de stad

*De commons-onderneming is gemeenschap-gedreven: de missie van de organisatie is om waarde (sociale en ecologische) toe te voegen aan de gemeenschap

De Incubator zal natuurlijk accelerator-trajecten aanbieden, net als in de wereld van de ‘normale’ start-ups. Maar de Incubator werkt ook met gemeenschappen in de stad aan het aanjagen en mobiliseren van groepen, die nog niet zo ver zijn dat ze al diensten of producten kunnen leveren.

Partners:

De Incubator is een project dat samen met de Gemeente Amsterdam is gestart, en nu een doorstart maakt als coalitie met allerlei partners in het maatschappelijk middenveld. In die coalitie zitten nu, naast Commons Network: Waag, KasKantine, Ru Pare, HvA, Oranje Energie, 02025, CommonsLab, StadmakersCooperatie. Deze opstart-groep groeit.

Publicaties:

Commons Network publiceerde een verkenning, samen met de gemeente Amsterdam, waarin het potentieel van deze incubator wordt onderzocht. Lees die verkenning hier.

Samen met de opstart-coalitie publiceerden we onlangs een startnotitie. Lees die startnotitie binnenkort hier.

Looptijd:

Najaar 2021 tot nu.

Klik hier voor alle projecten