Manifest voor een Zorgzame Economie

Vandaag publiceert Stichting Commons Network het ‘Manifest voor een Zorgzame Economie’. Het is een pleidooi voor zorgzaamheid als tegengif voor het neoliberalisme.

Manifest voor een Zorgzame Economie pleit voor een regeneratieve en voorzienende economie waarin zorgzame gemeenschappen het fundament vormen van een echt democratische en duurzame samenleving. Hoe willen we leven en voor wie willen we zorgen? Waar hechten we belang aan? Dit manifest roept op tot een kanteling van perspectief. Individuele prestatie of collectief welzijn? Competitie of samenwerking? Controle of vertrouwen?

Download Manifest voor een Zorgzame Economie hier

Maar dit manifest doet ook een beroep op de politiek: zorgwerk moet gelijker verdeeld worden, bestaanszekerheid moet verstevigd, de markt moet gereguleerd. Daarnaast zijn er tal van investeringen nodig in het zorgzame domein. Daarvoor doet Manifest voor een Zorgzame Economie een aantal concrete aanbevelingen: introduceer een zogenaamd care income, omarm het werken met Publiek-Collectieve Partnerships (PCP’s), verkort de werkweek en richt incubators in voor de coöperatieve sector.

Dit manifest haalt inspiratie uit het feministische denken van de jaren ’70 van de vorige eeuw en uit de vele nieuwe economische denkrichtingen, die veelal door vrouwelijke wetenschappers worden aangevoerd. Daarnaast wijst deze publicatie op de praktijk: een aantal case studies uit de Nederlandse coöperatieve sector worden gepresenteerd als voorlopers van de nieuwe zorgzaamheid.

Manifest voor een Zorgzame Economie is geschreven door Sophie Bloemen, Directeur van Stichting Commons Network en Winne van Woerden, Lead Researcher Caring and Degrowth, met redactie van Thomas de Groot, Directeur van Stichting Commons Network. Meelezers: Roos van Os, Godelieve van Heteren en Jens Kimmel. Artwork: Mick van Dijk. Deze publicatie is mede tot stand gekomen met steun van het Cities for Change-programma van de gemeente Amsterdam.

Tijdens het maken van dit manifest publiceerden wij al een deel van onze bevindingen in de vorm van een serie blogs. Voor die reeks hebben we een aantal pioniers geïnterviewd en gaan we dieper in op een aantal concepten, zoals de Publiek-Collectieve Partnership (PCP). Ook hebben we een video geproduceerd, die we hieronder herplaatsen.

Deel 1: Een verkenning van de zorgzame gemeenschapseconomie van Amsterdam

Deel 2: Voorlopers van nieuwe zorgzaamheid in de cooperatieve economie

Deel 3: De overheid als ondersteuner van de zorgzame mens

Daarnaast schreven we twee artikelen aan de hand van het Manifest voor het online tijdschrift Sociale Vraagstukken en voor De Helling, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Download hier de hele publicatie Manifest voor een Zorgzame Economie.

Voor pers-verzoeken, of voor een fysiek exemplaar, stuur een email naar info@commonsnetwork.eu