Nieuwe collega: Bea

Hallo!

Mijn naam is Bea, ik ben een queer 22-jarige student Filosofie, Politiek en Economie van de Canarische Eilanden en ik zal de komende maanden als stagiaire werken voor Commons Network.

Tijdens mijn studie besefte ik dat ik, voorbij de basis, niets leerde dat ik waardevol vond op het gebied van economie. Alles was sterk gebaseerd op neoliberaal kapitalistisch denken. Toen besloot ik om als onderdeel van mijn studie een stage te doen waarin ik kon leren over postkapitalistische opvattingen en benaderingen van de economie die rechtvaardiger en duurzamer zijn en toch haalbaar.

Bij Commons Network ben ik van plan te leren over degrowth en caring economies en de manieren waarop deze beginnen op te komen, en bij te dragen met onderzoek gericht op intersectioneel feminisme. Ik zal me verdiepen in vragen als de betekenis van lokaliteit in relatie tot identiteit, diaspora, globalisering, herstelbetalingen en verantwoordelijkheid; of waarom structurele en culturele ongelijkheden, vooroordelen en discriminatie, ook al zijn ze geworteld in of versterkt door het kapitalisme, expliciet moeten worden aangepakt in zorgzame economieën en hoe.

Ook vragen over wat zorg betekent voor verschillende mensen, hoe individuen en gemeenschappen die in hoge mate zijn blootgesteld aan geweld en trauma’s opnieuw kunnen leren zorg te dragen, en de rol van transformatieve rechtvaardigheid en onderwijs op de weg naar een zorgzame wereld. Naast het inhoudelijke deel wil ik me verdiepen in zaken als vertegenwoordiging, krediet en participatie in de conceptualisering en ontwikkeling van nieuwe sociaal-economische systemen gebaseerd op intersectionele dekoloniale ideeën.

Naast mijn eigen onderzoek zal ik Commons Network helpen met hun werk binnen het European Municipalist Network (EMN).

Tijdens mijn tijd bij Commons Network hoop ik vooral de vaardigheden en kennis te ontwikkelen om, in de toekomst, bij te dragen aan de verheffing van mijn eilandgemeenschap, en deze op te nemen in mijn carrièrepad in het onderwijsbeleid.

Ik kijk uit naar mijn tijd hier!