Take Back the City! Skill sharing in Berlijn

Vorig jaar werd Commons Network coördinerend partner van het European Municipalist Network (EMN). In een reeks blogs vertelt onze nieuwe collega Bea je alles over het netwerk, hoe we erbij betrokken zijn geraakt en wat we gaan doen.


Begin deze maand reisden we naar Berlijn voor een bijeenkomst met het European Municipalist Network (EMN). Ongeveer 20 mensen uit verschillende plekken in Europa kwamen samen om vaardigheden en ervaringen te delen, over gezamenlijke strategie te praten en samenwerkingen te versterken. EMN organiseerde de bijeenkomst samen met de Berlijnse municipalistengroep.

Deze tweede blog van de reeks over het EMN richt zich op deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op de drie belangrijkste doelstellingen van de bijeenkomst, het programma en de deelnemers, en op de peer-to-peer uitwisseling van vaardigheden die plaatsvond.

De bijeenkomst vond plaats op 13 en 14 oktober in Berlijn en had drie hoofddoelstellingen:

  • Versterking van lokale bewegingen in Noord-Europa die geïnteresseerd zijn in de municipalistische benadering omdat er behoefte is aan meer afstemming en ontwikkeling van de lokale stadsbewegingen en de municipalistische beweging in het noorden. De bijeenkomst in Berlijn was sterk gericht op outreach en het leggen van nieuwe verbindingen.
  • De lancering van een proces voor het delen van vaardigheden om het peer-to-peer leren onder municipalistische actoren te versterken in de vorm van online sessies die peer-to-peer uitwisseling vergemakkelijken en output produceren om vaardigheden, methodologieën, denkbeelden, instrumenten, kansen, uitdagingen, ervaringen, enz. met elkaar en met een bredere gemeenschap te delen. De startbijeenkomst in Berlijn diende om thema’s en onderwerpen te definiëren en om de uitwisselingssessies zo te plannen dat ze functioneren in een peer-to-peer benadering.
  • Het creëren van een EMN-leer- en vertelruimte, waar EMN-deelnemers die betrokken zijn bij het bepalen van de communicatiestrategie en pedagogische benaderingen de uitwisseling kunnen voortzetten, en iedereen meer te weten kan komen over het EMN, zijn activiteiten en alternatieven voor deelname.

De deelnemers aan de bijeenkomst waren EMN-leden uit verschillende plekken in Europa, de Berlijnse municipalistengroep en andere mensen uit Berlijn die geïnteresseerd zijn in municipalisme. Ze bestonden uit mensen uit vele verschillende regio’s en institutionele achtergronden (activisten, onderzoekers, lokale overheden).

Het was een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, te leren over ontwikkelingen in Berlijn en samen thema’s en position statements te ontwikkelen. Het programma omvatte strategiesessies, presentaties en workshops voor het delen van vaardigheden, een publiek panel + discussie over municipalisme, en gemeenschappelijke diners.

Take Back the City! Perspectives on City Activism & Politics from across Europe”


De titel van het openbare panel en de discussie was “Take Back the City! Perspectives on City Activism & Politics from across Europe”. Door verschillende ervaringen, kansen en uitdagingen van lokale bewegingen en groepen uit heel Europa te delen, was de bedoeling van het event het populariseren van het begrip ‘municipalisme’. We wilden een gevoel van eenheid creëren tussen actoren die op lokaal niveau werken, om te onderzoeken hoe het EMN het municipalisme in Berlijn en Noord-Europa kan ondersteunen. Sprekers waren:

Gemeenschappelijke plaatsen in Berlijn: collectivisme en lokaliteit

De bijeenkomst vond plaats op twee locaties die deel uitmaken van het commons-landschap van Berlijn: Moos en Ada Bar.

Moos is een netwerk en collectieve ruimte die lokaal geworteld is en wereldwijd verbonden. Het brengt denkers en doeners in DAO’s, ReFi, DeSci, Platform Coops, Purpose Orgs, klimaatactivisme en kunst samen om projecten, kennis, eten, vriendelijkheid en hoop te co-creëren en te delen.

Ada Bar is een bar gerund door een collectief van 10 mensen die een ruimte willen creëren voor culturele, artistieke, politieke en sociale evenementen in het hart van Neukölln, Berlijn.

In de komende maanden zal Commons Network, als coördinerende partner van EMN naast CommonspolisTransnational Institute en Research for Action. zich blijven richten op het faciliteren van “peer-to-peer” uitwisseling tussen de leden van EMN. Het doel is om het delen van vaardigheden en ervaringen te bevorderen, gezamenlijke denkbeelden en verhalen te ontwikkelen en de samenwerking binnen de translokale beweging te versterken. De faciliterende rol van Commons Network voor peer-to-peer uitwisseling binnen het EMN omvat ook het identificeren van belangrijke actoren met betrekking tot municipalisme in een specifiek gebied en het produceren van outputs zoals how-to guides, toolboxes, artikelen, podcasts, korte video’s, enz. op basis van workshops voor het delen van vaardigheden. Deze acties onderstrepen het krachtige effect van de peer-to-peer aanpak, de rol ervan bij het versterken van netwerken, het ontwikkelen van solidaire leerschema’s en het vormen van een collectief discours.

Ons team voelde zich zeer geïnspireerd door de bijeenkomst in Berlijn om al het werk te zien dat door sociale bewegingen in heel Europa in de geest van het municipalisme wordt gedaan.

In de volgende blog zal ik delen van de interviews die gevoerd zijn met EMN-leden delen, waarin ze vertellen over hun werk, de connectie met het EMN en hun perspectieven op municipalisme.

Stay tuned!