Democratisering: Overheden Transformeren van Binnenuit

Wat gebeurt er in het European Municipalist Network (EMN), waarvan Commons Network coördinerend partner is? In een reeks blogs houdt onze collega Bea u op de hoogte.

De afgelopen weken heb ik drie verschillende mensen geïnterviewd die deel uitmaken van municipalistische initiatieven in Europa. Het eerste interview was met Malin Widehammar van Democratic Transition/The Hub in Bergsjön, Zweden. Het tweede gesprek was met Matko Duijmovic, een 23-jarige student overheidsbeleid die besloot terug te keren naar zijn geboorteland Kroatië om zich aan te sluiten bij het politieke platform Zagreb Je Nas, wat betekent “Zagreb is van ons”. Voor dit laatste interview sprak ik met Sylvine Bois-Choussy van het Franse publieke transformatielab La 27e Region.

Bea: Kun je me iets vertellen over je werk en je achtergrond? Hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?

Sylvine: ‘Ik heb eerst geschiedenis gestudeerd, maar daarna heb ik lange tijd in de kunstsector gewerkt omdat mijn belangstelling daar meer lag dan bij geschiedenis. Omdat de kunstscène in Frankrijk erg volwassen en gestructureerd is, bijna te voorspelbaar, besloot ik om te veranderen en me te verdiepen in de veel jongere scène van publiek ontwerp. Ik werkte specifiek aan Europese samenwerking omdat het de Europese sfeer was die ons in staat stelde plekken te vinden om te experimenteren in nationale openbare ruimten gericht op kunst en sociale innovatie, wat ik erg belangrijk vond. Ik richt me op open ruimtes om zeer concrete acties te testen, op de openbare ruimte als een ruimte voor de zorg voor mensen, vooral de meest kwetsbaren, op investeringen op lange termijn, op een internationaal perspectief, dat veel minder aanwezig is in het openbaar bestuur dan in de Franse kunstscène.

‘Dit is mijn persoonlijke achtergrond. La 27e Région is een niet-gouvernementeel laboratorium voor publieke transformatie in Frankrijk, dat 15 jaar geleden werd opgericht. Het bestaat uit multidisciplinaire teams van ontwerpers, ideeëngeneratoren, mensen uit de advies- en administratiewereld en sociale wetenschappers uit vele disciplines. Allemaal experimenteren ze met de grenzen van hun eigen discipline en dagen ze het overheidsbeleid en de overheid uit om democratischer te worden. Het hoofddoel is actie-onderzoeksprogramma’s uit te voeren om nieuwe innovatiemethoden te testen voor het ontwerpen van overheidsbeleid waarbij alle publieke belanghebbenden worden betrokken.

‘De meeste mensen met een ontwerpachtergrond werken in de particuliere sector en de mensen in de openbare sector werken in NGO’s, maar niet echt in het openbaar bestuur. Hieruit volgde de vraag of wij de democratie en het ontwerpen van beleid kunnen verbeteren door de betrokken disciplines en perspectieven opnieuw te starten en te verbreden, met de nadruk op multidisciplinariteit. En zouden we dit op een experimentele en theoretische manier kunnen doen? Deze twee vragen stonden en staan nog steeds centraal in de ontwikkeling van La 27e Région.

‘De afgelopen vijf jaar hebben we gewerkt met lokaal bestuur in verschillende thema’s. Zoals de naam al zegt, zijn 27 regio’s lidorganisaties naast 45 lokale besturen. Wij werken samen met hen aan experimentele programma’s, gericht op het creëren van gedeeld en open bestuur, ruimte voor samenwerking, commons, open source middelen, en het bijdragen aan de sociale transformatiebeweging.

‘Na een testperiode wilden de lokale overheden deze programma’s zelf uitvoeren, dus zijn we overgeschakeld op het opbouwen van de nodige capaciteiten binnen de lokale overheden, naast de focus op culturele transformatie en innovatiecapaciteiten die gedeeld worden en meer impact hebben. Na de gele hesjesbeweging en het toegenomen ongenoegen over publieke instellingen hebben we ons gericht op nieuwe ideeën over bestuur op basis van hoe we een meer gedeelde machtsdynamiek kunnen creëren.

‘In 2018 voerden we het commons-programma uit door lokale overheden te betrekken en acht reizen door Europa te organiseren, waar we overheidsbestuurders ontmoetten die hun werkwijze in de geest van de commons hebben veranderd. Hieruit vloeit ons bondgenootschap met Commons Network voort.

‘Kortom, La 27e Région richt zich op democratie, veerkracht en duurzame alternatieven, maar onze aanpak is gebaseerd op transformatie van het openbaar bestuur. Wij geloven dat we voor capaciteitsopbouw sterke publieke stakeholders nodig hebben, maar ook dat we de zaken niet volledig aan de burger moeten overlaten en eerder de nadruk moeten leggen op samenwerking, investeringen in en versterking van het openbaar bestuur door interne transformatie en nieuwe vormen van verantwoording, zowel sociaal als ecologisch.’

credit: ‘Transfo_PaysDelaLoire’, from the website of La 27e Region.

Bea: Kun je me meer vertellen over de rol van design in jouw werkveld?

Sylvine: ‘Wat ik vertelde was 15 jaar geleden, nu is het veranderd. Er is nu meer vraag en aanbod van ontwerpbureaus en ontwerpers die samenwerken met de overheid. Design wordt nu ook onderwezen in politieke wetenschappen. Toch blijven er nog veel vragen over hoe de capaciteiten van deze sector kunnen worden versterkt en hoe een kritische benadering van design en innovatie kan worden ontwikkeld. Bovendien bestaan er veel misverstanden over design. Zo is design thinking geen design, omdat designers afhankelijk van de context een methodologie kunnen creëren.

‘Ontwerp is nu populairder in het openbaar bestuur en in de cultuur van de openbare ruimte, waarbij ontwerpers, freelancers en overheidsdiensten bijdragen aan de opbouw van een lokaal ecosysteem van ontwerp. Het is een belangrijk onderwerp, vooral om een kritische benadering te behouden en design te herpolitiseren voorbij methodes zoals design om alles digitaal te maken versus design om naar de problemen te kijken.’

Bea: Hoe is jouw werk verbonden met het EMN?

Sylvine: ‘Nauw verbonden met municipalisme is het onderwerp commons, met gedeelde vragen over bestuur en hoe we meer emancipatie kunnen opbouwen. Hoewel we niet altijd de term municipalisme gebruiken, richten we ons op het bouwen van commons en veel aspecten van municipalisme, waarbij we vooral werken met lokaal bestuur en ons baseren op lokale bevoegdheden en lokale capaciteiten.

‘We hebben ook een band met leden van het EMN, zoals Commons Network, maar ook Transnational Institute, dat vragen inspireerde over hoe overheidsdiensten te herscheppen die democratischer zijn, of bijvoorbeeld Barcelona en Comú, dat juridische innovatie inspireerde. Dit zijn allemaal verbindingen die we verder willen uitbouwen.’

Bea: Waarom denk je dat het belangrijk is om een netwerk te hebben tussen municipalistische actoren in Europa? Een netwerk dat ook bijeenkomsten organiseert, sessies om vaardigheden uit te wisselen, enz.

Sylvine: ‘Een deel van de waarde van La 27e Région komt voort uit haar rol om Franse overheden te verbinden als experiment, dat in andere steden wordt ontwikkeld. Daarnaast willen we een kenniscentrum zijn dat is opgezet om kennis en knowhow op te bouwen en te bundelen, en peer-to-peer uitwisselingen in de publieke sector aan te moedigen. Wij hechten daar veel waarde aan omdat het belangrijk is om zich door andere projecten te laten inspireren en tegelijkertijd rekening te houden met de specifieke kenmerken van de lokale context. Het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld niet hetzelfde als Frankrijk, er zijn verschillen in de capaciteiten van de lokale sfeer.

‘Het is dus belangrijk om specifieke, lokale en contextuele gesprekken te voeren. Soms worden gesprekken in EU-netwerken erg theoretisch, en het Engels helpt daar niet bij. Het is een grote uitdaging voor organisaties om ruimtes en middelen te creëren, dus is het beter om gesprekken te organiseren. Ze zouden ruimtes nodig hebben voor distributieve experimenten, het verbinden van mensen die experimenteren met soortgelijke ideeën, aangepast aan elke context.’

Bea: Denk je dat municipalistische ideeën, beleid, bewegingen, etc. zich in heel Europa anders ontwikkelen/uitzien?

Sylvine: ‘Ik neem aan van wel, door verschillen in lokale contexten. Maar ook, wanneer steden en regio’s transities doormaken, gaat dat vaak gepaard met onrechtvaardigheid, dus is het belangrijk de dingen zo democratisch mogelijk te doen. Waarschijnlijk hebben veel plaatsen in Europa dezelfde problemen, hebben steden dezelfde uitdagingen, omdat ze soortgelijke transities moeten doormaken. Bovendien zijn democratie en democratische waarden in de hele municipalistische beweging een rode draad.’

credit: de website van La 27e Region.