Hoe we onze digitale platforms kunnen democratiseren: Gemeenschapsgoederen Explainer #3 is uit!

In onze laatste verkenning van Digitale Gemeenschapsgoederen we verschillende vormen van democratische praktijken. Onze nieuwste explainer is de derde in een serie toegankelijke Explainers over de Digitale Gemeenschapsgoederen. De serie Explainers maakt deel uit van onze Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen, waar we een actieve gemeenschap van betrokken experts, ambtenaren en praktijkmensen opbouwen en een gedeeld begrip van de Digital Commons en de rol van de overheid verkennen. 

Illustratie door littlebylittle.co

Commons Network heeft al 3 explainer opgesteld waarin we de bouwstenen van Digitale Gemeenschapsgoederen en Digitale Publieke Infrastructuur, en de mogelijke rol(len) van de overheid, consequent bespreken aan de hand van aansprekende voorbeelden. In onze eerste explainer bespraken we de kansen en mogelijkheden voor digital commons, waarbij we de Digitale Gemeenschapsgoederen in de Nederlandse politieke arena plaatsten. In onze tweede explainer verkenden we de verschillende vormen van collectief eigendom – een van de belangrijkste bouwstenen van de Digitale Gemeenschapsgoederen. Collectief Eigendom is een directe tegenhanger van het Privé Eigendom dat momenteel het digitale domein domineert en een belangrijke aanvulling op Publiek Eigendom door overheden.

Digitale Gemeenschapsgoederen onderscheiden zich niet alleen door collectief eigendom, maar ook door collectieve, democratische praktijken. Daarom verkennen we in onze derde explainer de democratische principes en praktijken die Digitale Gemeenschapsgoederen hoog in het vaandel heeft staan, waaronder collectieve besluitvorming, hoogwaardige participatie en transparant bestuur, zonder daarbij termen als democratie of democratisch expliciet te gebruiken. Gedecentraliseerd’ en ‘gefedereerd’ zijn alternatieve termen die goed passen bij – en voortkomen uit – het digitale domein en het internet.

Democratie wordt vandaag meestal begrepen als representatieve democratie op nationaal niveau. In Digitale Gemeenschapsgoederen staan andere soorten gemeenschappen vaak centraal. Democratisch bestuur gaat niet over vertegenwoordiging, maar over vormen van directe en participatieve besluitvorming. Democratie wordt praktisch geïnterpreteerd: alle belanghebbenden moeten de digitale hulpbron of technologie mee vorm kunnen geven.

Download hier de uitleg over democratische praktijk.

Wil je lid worden van de community? Meld je aan voor de mailinglijst op digitalcommons@commonsnetwork.org en je ontvangt onze maandelijkse Digitale Gemeenschapsgoederen nieuwsbrief met updates over wat er gebeurt in de Transitiewerkplaats, evenementen en aankondigingen, en komende Explainers en andere kennisbronnen.