Postgrowth Pan-European Netwerk

Waar gaat het project over?

Commons Network wil een pan-Europees netwerk oprichten voor kennisuitwisseling en strategievorming rond post-groei met leden van nationale parlementen en vakbondsvertegenwoordigers. Naast het bespreken van strategieën en beleidsvoorstellen met betrekking tot de post-groei-agenda, bevorderen we grotere samenwerkingsverbanden tussen parlementsleden en vakbonden en integreren we inspanningen op nationaal en Europees niveau.

Onze doelstellingen zijn een netwerk op te richten van parlementsleden die zich inzetten voor de agenda na de groei, hun samenwerking met vakbonden te vergemakkelijken en concrete acties voor te stellen om deze agenda vooruit te helpen. Er zal nauw worden samengewerkt met partners uit het maatschappelijk middenveld, zoals Oxfam Novib, de Groene Europese Stichting en het team van Philippe Lamberts.

Activiteiten:

Commons Network heeft twee rondetafelgesprekken georganiseerd om de Post-growth agenda vooruit te helpen.

De eerste rondetafel in mei 2023 maakte gebruik van het momentum van de conferentie “Voorbij de groei” in het Europees Parlement om de beleidsvorming na de groei op het niveau van de EU-lidstaten te bespreken. We brachten negen nationale parlementsleden en drie vakbondsvertegenwoordigers samen; vooraanstaand onderzoeker Tim Jackson opende de discussie over nationaal beleid en nationale strategieën.

De tweede rountable die in december 2023 werd georganiseerd, ging over welvaart na groei en ecosociaal beleid. We brachten elf nationale parlementsleden en vijf vakbondsvertegenwoordigers samen, met specifieke interventies van Benjamin Denis van IndustriAll, Aileen McLeod van WEAll en twee parlementsleden, Severine de Laveleye en Suzanne Kröger.

Projectleider: Diane Golenvaux

Looptijd: Mei 2023 – heden

Andere bronnen:

Ons werk over de Nederlandse nationale context: Interparlementaire werkgroep voor Postgroei

De artikelenserie Een reactie op degrowth critici

Onze publicatie Living well on a finite planet: building a caring world beyond growth

Belangrijkste resultaten van de tweede rondetafelconferentie Bouwen aan een pan-Europees netwerk voor post-groei

Klik hier voor alle projecten