Steden en Translokale Solidariteit

Systeemverandering zal vorm krijgen van onderaf, hand in hand met de noodzakelijke institutionele verandering op verschillende niveaus. De transformaties zijn al gaande, in steden en regio’s waar mensen gemeenschappen, coöperaties en democratische economieën opbouwen, terwijl lokale overheden experimenteren met het ‘community wealth building’  en publiek-civiele partnerschappen.

Commons Network Publiceert Nieuw Onderzoek over Municipalisme in Amsterdam

Samen met onderzoeker Imogen Hamilton-Jones en de collega’s van Minim, publiceerde Commons Network een rapport over de uitdagingen voor het municipalisme in Amsterdam.


Commons Network Start Community Wealth Building in Amsterdam

Samen met de gemeente begon Commons Network met een onderzoek naar Community Wealth Building en pilots in drie kwetsbare wijken in Amsterdam.


Commons Network Start Samenwerking met Fearless Cities Amsterdam

Commons Network werkte samen met het Fearless Cities programma van de gemeente Amsterdam om het nieuwe municipalisme naar Amsterdam te brengen en om lokale bewegingen te versterken.


Commons Network Start Verkenning van Commons in Amsterdam

Samen met de gemeente Amsterdam onderzochten wij de kansen en uitdagingen van commons in Amsterdam.


Publicatie van ‘Urban Commons – Shared Spaces’

Urban Commons – Shared Spaces is een rapport, gepubliceerd door Stichting Commons Network, over de opkomende urban commons, gebaseerd op onderzoek naar nieuwe wetenschappelijke literatuur en veldwerk in Berlijn en Amsterdam.

Lees meer…
De eerste European Commons Assembly vindt plaats in Brussel

Samen met partners zoals Remix the Commons and anderen organiseerden wij de eerste Commons Assembly, waarvan er daarna nog velen zouden volgen. De ECA in Brussel was een tweedaags evenement in het Europees Parlement en in een sociaal centrum. Het was het begin van een beweging.↑ Wat we bieden