Community Wealth Building: Toolkit + essay + video

Deze week publiceert Stichting Commons Network twee boekjes over Community Wealth Building: een gids voor iedereen die zelf aan de slag wil, en een essay over de achtergrond van deze werkwijze. Hieronder kun je ze allebei downloaden of bestellen.

Hieronder kun je de presentatie van de toolkit bekijken, waarin onze mede-directeur Thomas de Groot uitlegt wat Community Wealth Building is:

1. Community Wealth Building: de toolkit

Hoe democratiseer je de economie? Hoe zorg je ervoor dat de waarde die mensen met elkaar scheppen, meetelt in de wijkeconomie? Deze toolkit bevat vijf concrete stappen, heel veel tips en geleerde lessen uit Amsterdam en de rest van de wereld. Hiermee hopen we dat actieve buurtgroepen en bevlogen wijkambtenaren geïnspireerd raken om zelf aan de slag te gaan.

Download hier de toolkit

Elke wijk of dorp kent bevlogen mensen die samen een netwerk vormen waarop de hele buurt kan bouwen. Community Wealth Building ziet die buurtcollectieven als ruggengraat van de wijk én van de economie: ze scheppen sociale en economische waarde. Met deze werkwijze help je gemeenschappen om zich met de economie te bemoeien, en om de economie socialer en democratischer te maken.

Deze gids is geschreven door Thomas de Groot, mede-directeur van Stichting Commons Network, in samenwerking met het programma Fearless City Amsterdam, van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek en de pilots in 3 wijken in Amsterdam, waar deze gids een vervolg op is, is uitgevoerd door Stichting Commons Network en econoom en stedelijk strateeg Najah Aouaki van Aouaki Concepts, in samenwerking met het programma Fearless City Amsterdam, in het kader van de hybride en internationale conferentie Cities for Change, waar wij aan meewerkten.

Download hier de toolkit

Lees hier meer over het programma Fearless City Amsterdam

Lees hier meer over de pilots en de achtergrond

Kijk hier het avondvullende programma over Community Wealth Building in Amsterdam terug:

Beluister hier een podcast over de noodzaak van economische democratisering:

2. Community Wealth Building: het essay

Versterk het lokale door de economie te vergemeenschappelijken. Maar hoe? De overheid heeft zich steeds meer teruggetrokken uit wijken en buurten. Toch valt er welvaart terug te brengen in de wijk bijvoorbeeld met Community Wealth Building. Waar komt het concept vandaan en hoe werkt het?

Om het tij te keren is veel nodig. Er moet zo snel mogelijk worden geïnvesteerd in de publieke zaak. Ja, bepaalde sectoren moeten worden teruggebracht naar het collectieve, weg van de markt. Maar is er nog wel een collectief over, om die sectoren terug te claimen? Hoe kan de onderklasse zich mobiliseren, na decennia van uitsluiting en exploitatie?

Om delen van de economie te vergemeenschappelijken is wel een gemeenschap nodig. En daarom werken wereldwijd steeds meer steden en regio’s met het zogeheten Community Wealth Building (CWB). Want dat helpt mensen om de lokale economie te ‘democratiseren’ en om de gemeenschap op te bouwen.

Dit essay werd geschreven door Thomas de Groot, mede-directeur van Stichting Commons Network, op verzoek van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, voor de wintereditie van hun tijdschrift De Helling.

Download hier het essay

Wil je meer weten over de werkwijze ‘Community Wealth Building’, het hoe en waarom van economische democratisering, en wil je onderzoeken of dit bij jou in de buurt ook kan? Stuur een mailtje naar Thomas de Groot via thomas [at] commonsnetwork [punt] org om een afspraak te maken.