Commons en de Nieuwe Omgevingsvisie

– –  Scroll naar beneden om het discussiestuk
‘De Omgevingsvisie en de Commons’ van Commons Network te lezen  – –

 

 

De afgelopen jaren werkt de Nederlandse regering hard aan een nieuw bestuurlijk kader voor het vormgeven van de fysieke leefomgeving. De nieuwe ‘Omgevingswet’ moet talloze andere wetten en bepalingen vervangen, waaronder het alomtegenwoordige bestemmingsplan, om zo een efficiënter stelsel te creeëren. Daarnaast is het de bedoeling dat de praktijk van het plannen van de fysieke leefomgeving in gemeentebesturen en provincies meer lokale eigenheid krijgt, dat ondernemers minder bureaucratie ervaren en dat moderne waarden als duurzaamheid en gezondheid een grotere rol krijgen in ruimtelijk beleid.

 

Kijk hier wat de gemeente Amsterdam schrijft over de Omgevingsvisie

 

Stichting Commons Network onderzoekt al twee jaar hoe de Omgevingswet zich ontwikkelt en wat dit gaat betekenen voor de commons in Nederland. Draagt deze nieuwe bestuurlijke praktijk bij aan het verstevigen van het commons-domein of wordt het commoners nog moeilijker gemaakt? Is het proces van planning en ontwerp van de publieke ruimte nou democratischer aan het worden of juist niet?

 

Lees hier alles over het onderzoek naar stedelijke commons dat onze partners van de HvA uitvoeren

 

In 2018 publiceerden wij een onderzoek naar stedelijke commons in Berlijn en Amsterdam, waarin deze vragen over de nieuwe Omgevingswet al werden gesteld. In 2019 deed onze collega Ruth onderzoek naar het aspect participatie in dat nieuwe systeem. En nu, in 2020, werken we samen met de HvA aan een seminar (noodgedwongen online) over deze vragen. U bent van harte uitgenodigd.

 

Lees hier ons discussiestuk dat we speciaal voor dit evenement hebben geschreven

Event: ‘Commons en de Omgevingsvisie: Op naar de Co-City?’

Donderdag 14 mei, 11:00 – 12:30

 

Op 14 mei organiseren de HvA en Commons Network in samenwerking met de Gemeente Amsterdam het seminar Commons en de Omgevingsvisie: Op naar de Co-city. Tijdens deze anderhalf uur durende online conferentie zullen onderzoekers van de HvA (Urban Governance) en van Commons Network hun inzichten over de Omgevingsvisie delen. Daarna gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

1. Kan de gemeente Amsterdam de Omgevingswet en -visie gebruiken voor het stimuleren van stedelijke commons? Oftewel: hoe kunnen commons-initiatieven baat hebben bij de Omgevingswet en -visie?

2. Kunnen de principes en idealen van het commons-gedachtengoed de gemeente helpen bij het introduceren van een alternatief beheersmodel en bij het implementeren van de Omgevingsvisie?

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement.

U kunt zich aanmelden door hier te klikken.

 

 – –  Scroll naar beneden om het discussiestuk
‘De Omgevingsvisie en de Commons’ van Commons Network te lezen  – –

 

Van omgevingsvisie naar handelingsperspectief:

Een commons benadering in onderzoek en praktijk

Deze sessie neemt de vorm aan van korte, interactieve interviews met verschillende belanghebbenden van stedelijke winkelgebieden: een vertegenwoordiger van de gemeente, een bewoner/creatief ondernemer, en een horeca ondernemer – allen onderzoekspartners van de Hogeschool van Amsterdam.

In deze sessie besteden we aandacht aan de manier waarop de omgevingsvisie bijdraagt aan de ambities van deze belanghebbenden om het stedelijk winkelgebied als commons vorm te geven. Vervolgens gaan we in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar een toekomstbestendig handelingsperpsectief, op basis van evenwichtiger gezamenlijk beheer van de stad, en hoe collectieve actie hierin een rol kan spelen.

De sessie vindt plaats tegen de achtergrond van lopend onderzoek van de HvA, waarbij we bestuderen hoe uiteenlopende belanghebbenden aanspraak maken op stedelijke winkelgebieden als gedeelde bron. Denk daarbij aan bewoners, bezoekers, ondernemers én ambtenaren, die allemaal gelijktijdig en met grote onderlinge afhankelijkheid gebruik maken van de stad, voor wonen, werken, recreëren en consumeren. We begrijpen deze stedelijke winkelgebieden daarom als een commons met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), die vraagt om innovatieve vormen van afstemming tussen belanghebbenden om te komen tot gezamenlijk beheer.

Samen met een actief partnernetwerk onderzoeken we hoe de verschillende belanghebbenden gezamenlijk beheer van stedelijke winkelgebieden op een toekomstbestendige manier kunnen vormgeven. Op basis daarvan ontwikkelen we een praktisch handelingsperspectief met en voor de diverse belanghebbenden.

Deelnemers aan deze sessie worden uitgenodigd mee te denken in het verder vormgeven van dit lopende praktijkonderzoek, om de omgevingsvisie te verankeren in een praktisch handelingsperspectief voor belanghebbenden van stedelijke winkelgebieden als commons.

[pdf-embedder url=”http://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/05/Omgevingsvisie-en-de-Commons-een-discussiestuk-1.pdf”]