Steden en Regio’s

Degrowth en de Zorgzame EconomieEuropese translocale solidariteitSteden en regio'sKennis CommonsPubliek-collectieve Digitale Ecosystemen

Veel van de radicale veranderingen die wij voor ogen hebben, moeten zo lokaal mogelijk worden doorgevoerd. Daarom zien we steden en regio’s als plekken van transformatie, waar echte alternatieven worden verkend en in praktijk gebracht.

Experimenten met democratische economieën, Community Wealth Building, lokale coöperatieve ecosystemen, bijvoorbeeld, zijn stuk voor stuk geworteld in echte buurten, dorpen, provincies en gemeenten.

In 2014 sloten we ons aan bij de nieuwe municipalistische golf die een groot deel van Europees Nieuw Links inspireerde. Municipalisme en commons-denken zijn nauw met elkaar verbonden, en ons werk als municipalisten is nog maar net begonnen.

Interview in Frans Tijdschrift ‘Horizons Publics’

Samen met wethouder Rutger Groot-Wassink gaf Commons Network een interview over ons onderzoek naar Publiek-Collectieve Partnerschappen en andere manieren om de publieke sector te transformeren.

Lees meer…
Commons Network Publiceert Nieuw Onderzoek over Municipalisme in Amsterdam

Samen met onderzoeker Imogen Hamilton-Jones en de collega’s van Minim, publiceerde Commons Network een rapport over de uitdagingen voor het municipalisme in Amsterdam.

Tweede Fearless Cities conferentie in Amsterdam (en door heel Europa)

Samen met de gemeente en vele lokale en internationale bewegingen, organiseerde Commons Network een drie-maanden-durende conferentie over het municipalisme op allerlei plekken in de stad, online en door heel Europa.

Commons Network Start Community Wealth Building in Amsterdam

Samen met de gemeente begon Commons Network met een onderzoek naar Community Wealth Building en pilots in drie kwetsbare wijken in Amsterdam.

Commons Network Start Storytelling over Initiatieven uit het hele Land

In partnerschap met de SVB publiceerde Commons Network verhalen over commons-initiatieven uit heel Nederland, van buurtmunten tot gemeenschapstuinen en nog veel meer.

Eerste Fearless Cities Conferentie in Amsterdam

Samen met de gemeente Amsterdam en de collega’s van Transnational Institute, organiseerde Commons Network een 4-daagse internationale conferentie voor municipalisten, beleidsmakers, onderzoekers, studenten en lokale activisten.

Nieuw Onderzoek naar de Nederlandse Omgevingswet

Commons Network onderzocht de nieuwe Omgevingswet, de wet voor alle nieuwe inrichting van fysieke leefomgeving, en verkende de mogelijkheden voor de commons in dat nieuwe systeem.

Commons Network Start Samenwerking met Fearless Cities Amsterdam

Commons Network werkte samen met het Fearless Cities programma van de gemeente Amsterdam om het nieuwe municipalisme naar Amsterdam te brengen en om lokale bewegingen te versterken.

Commons Network Start Verkenning van Commons in Amsterdam

Samen met de gemeente Amsterdam onderzochten wij de kansen en uitdagingen van commons in Amsterdam.

Workshop in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa

Als onderdeel van de conferentie over de commons in Leeuwarden, toenmalig Culturele Hoofdstad van Europa, organiseerde Stichting Commons Network een workshop over de rol van kunst, samen met een aantal andere organisaties.

Publicatie van ‘Urban Commons – Shared Spaces’

Urban Commons – Shared Spaces is een rapport, gepubliceerd door Stichting Commons Network, over de opkomende urban commons, gebaseerd op onderzoek naar nieuwe wetenschappelijke literatuur en veldwerk in Berlijn en Amsterdam.

Lees meer…
Nieuwe Municipalisten Meet-up Tijdens European Commons Assembly in Madrid

Nieuwe Municipalisten Meet-up Tijdens European Commons Assembly in Madrid

Lees meer…

↑ Tools en Strategieën