Kennis Commons

Wetenschappelijke kennis wordt gecreëerd in publiek gefinancierde universiteiten. Vaker wel dan niet wordt diezelfde kennis omgezet in handelswaar, zoals geneesmiddelen of technologieën, die vervolgens door private bedrijven aan het publiek worden verkocht om winst te maken.

Wat als kennis niet zou worden ingesloten door een select groepje op winst beluste particuliere actoren? Wat als er een manier was om de productie, het beheer en de distributie van kennis op een meer rechtvaardige en gedeelde manier te organiseren?

Kenniscommons kunnen een tegengif zijn voor monopolies in elke sector, en zo de toegankelijkheid van kennis verbeteren en innovatie aanwakkeren. In een wereld die steeds meer op kennis en data drijft, wordt de vraag hoe we dat organiseren met de dag dringender.

Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen

Commons Network werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de workshop over de overgang naar digitale gemeenschapsgoederen in 2024. Hierbij beantwoorden met velen samen de vraag: wat zijn de digitale gemeenschapsgoederen en hoe kan de overheid zich daartoe verhouden? In de Transitiewerkplaats Digitale Gemeenschapsgoederen ontwikkelen we ideeën met partners, bouwen we bruggen tussen onderzoek, maatschappij en beleid, en werken we samen aan een duurzame digitale transitie.


Bouwen aan een Pan-Europees Netwerk na de Groei

In december 2023 organiseerde het Commons Network in het Europees Parlement een rondetafelgesprek met nationale parlementsleden en vakbondsvertegenwoordigers over welvaart na groei. Dit evenement was het tweede in een reeks die tot doel heeft een pan-Europees netwerk op te zetten voor kennisuitwisseling en strategievorming over beleid na de groei.


Community Wealth Building

Commons Network bouwt aan de gemeenschapseconomie in het 2 jaar durende Transition Laboratory project over Community Wealth Building. Samen met verschillende gemeenten en buurtactoren in Amsterdam en andere steden bouwen we aan een zorgzame economie waarin collectief welzijn, democratisch eigenaarschap en participatie centraal staan.


Start samenwerking Public-Civic Spaces Online

Commons Network wordt onderdeel van de kerngroep van Shared Digital European Public Space (SDEPS), een coalitie van organisaties en initiatieven verenigd in een geloof voor de noodzaak van publieke digitale infrastructuren waarin burgers en gemeenschappen zelf centraal staan. Onze bijdrage bouwt voort op ons eerdere werk op het gebied van generatieve interoperabiliteit, public-civiele ecosystemen en Digital Commons.


Human Stories of Digital Transformation

Met Human Stories of Digital Transformation willen we het idee bevorderen van een digitale wereld waar gemeenschap, samenwerking en onderlinge ontmoeting centraal staan. Daarom verzamelen we verhalen en ervaringen van mensen die dagelijks te maken hebben met digitale transformatie.


Interparlementaire werkgroep voor Postgrowth

In juni 2022 heeft Commons Network het initiatief genomen tot de oprichting van een partijoverstijgende interparlementaire werkgroep voor en met parlementariërs uit de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag, die moet fungeren als werkplaats, klankbord en aanjager van het postgroei-denken binnen het Nederlandse politieke landschap.

 


Start artikelreeks: Een ontkrachting van degrowth mythes

Hoewel het effect van de ecologische crisis voor veel mensen in het Zuiden al een dagelijkse realiteit is, blijven degenen die belang hebben bij het in stand houden van de status quo verdedigen waarom we meer economische groei in het Noorden nodig hebben. In deze serie artikelen reageren we een voor een op hun argumenten.


Publicatie: Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces

Dit rapport bouwt voort op onze eerdere publicatie uit 2019 getiteld Our Vision for a Shared Digital Europe en vormt het hoogtepunt van het onderzoek dat door NESTA is ondersteund. In samenwerking met Open Future.


Publicatie van ons Manifesto voor een Zorgzame Economie

We publiceren ons ‘Manifest voor een Zorgzame Economie’, waarin we zorgzaamheid als tegengif voor het neoliberalisme plaatsen. Het is een pleidooi voor een regeneratieve en voorzienende economie waarin zorgzame gemeenschappen het fundament vormen van een echt democratische en duurzame samenleving.


Common In: een publieksprogramma over radicale verbeelding en maatschappelijke transitie

Common In: een open manifestatie op het kruispunt van commons en kunst. Kunstenaars maken ruimte voor verandering en deelnemers maken mee. Common In loopt door tot juni 2022 en is een initiatief van Commons Network en TAAK,  een netwerk van curatoren en kunstenaars die naar kunst kijken als instrument voor maatschappelijke verandering.

 


In gesprek met deskundigen over interoperabele digitale ecosystemen

We interviewden een reeks deskundigen uit de academische wereld, het beleid, het activisme, de publieke omroep en de programmering over de rol van interoperabiliteit voor digitale ecosystemen waarin gemeenschappen en burgers centraal staan. Samen met onze partner Open Future publiceerden we deze artikelreeks in de loop van 6 maanden.

 


We presenteerden ons onderzoek naar degrowth en gezondheid op de Barcelona Fearless Cities Conferentie

Commons Network Publiceert Nieuw Onderzoek over Municipalisme in Amsterdam

Samen met onderzoeker Imogen Hamilton-Jones en de collega’s van Minim, publiceerde Commons Network een rapport over de uitdagingen voor het municipalisme in Amsterdam.


Publicatie van ons onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse bestaanszekerheid

Digital Courage: een verkenning tijdens Fearless Cities

Dataficatie, algoritmen en AI geven vorm aan hoe we leven, wonen en werken – en beïnvloeden de machtsverhoudingen in de stad ingrijpend.  Als onderdeel van het Cities for Change-team onderzocht Commons Network tijdens Fearless Cities in Amsterdam het concept van Digital Courage: de moed van steden om te kiezen voor en te investeren in technologieën waar hun burgers en gemeenschappen op de lange termijn baat bij hebben.


Commons Network Start Community Wealth Building in Amsterdam

Samen met de gemeente begon Commons Network met een onderzoek naar Community Wealth Building en pilots in drie kwetsbare wijken in Amsterdam.


Begin van ons onderzoek naar degrowth en gezondheid

Begin van ons onderzoek naar de toekomst van de bestaanszekerheid, samen met Novum (SVB)

Commons Network Start Samenwerking met Fearless Cities Amsterdam

Commons Network werkte samen met het Fearless Cities programma van de gemeente Amsterdam om het nieuwe municipalisme naar Amsterdam te brengen en om lokale bewegingen te versterken.


Publicatie: Our Vision for a Shared Digital Europe

Our Vision for a Shared Digital Europe biedt een beleidskader dat beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij digitale beleidsvorming de weg kan wijzen naar een meer rechtvaardige en democratische digitale wereld. Een wereld waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke publieke instellingen het publieke belang dienen en waar burgers inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving functioneert.


Commons Network Start Verkenning van Commons in Amsterdam

Samen met de gemeente Amsterdam onderzochten wij de kansen en uitdagingen van commons in Amsterdam.


Publicatie van ‘Urban Commons – Shared Spaces’

Urban Commons – Shared Spaces is een rapport, gepubliceerd door Stichting Commons Network, over de opkomende urban commons, gebaseerd op onderzoek naar nieuwe wetenschappelijke literatuur en veldwerk in Berlijn en Amsterdam.

Lees meer…
Publicatie: From Lab to Commons- Shifting to a Public Interest Biomedical Model

Commons Network publiceert een nieuw beleidspaper wat het tegen het pharmaceutical systeem opneemt en echte alternatieven presenteert, gebaseerd op open source onderzoek en de kennis commons.


Publicatie: Supporting the Commons: Opportunities in the EU policy landscape

Vanuit een commons-benadering van het EU-beleid analyseren we in deze publicatie Europees beleid met betrekking tot urban commons, digitale infrastructuur, kennisbeheer en de collaboratieve economie.


De eerste European Commons Assembly vindt plaats in Brussel

Samen met partners zoals Remix the Commons and anderen organiseerden wij de eerste Commons Assembly, waarvan er daarna nog velen zouden volgen. De ECA in Brussel was een tweedaags evenement in het Europees Parlement en in een sociaal centrum. Het was het begin van een beweging.


Oprichting EU Alliantie voor Responsible R&D and Affordable Medicines

Commons Network richt samen Health Action International en andere partners de European Alliance op om een sterke gezamenlijke stem te hebben met civil society. De alliance bestaat nu uit meer dan 80 organisaties uit heel Europa en richt zich op Europees beleid.


Publicatie: The EU and Commons. A commons approach to European knowledge policy

De afgelopen twee decennia zijn er ongekende nieuwe vormen van samenwerking ontstaan bij het creëren en delen van kennis. In deze publicatie onderzoekt Commons Network hoe het commons perspectief als een nieuw kader voor het begrijpen van kennis kan bijdragen aan langverwachte EU-beleidsdiscussies.


Publicatie: TTIP and the Big Pharma Wish List

Dit rapport van Commons Network en partners uit het maatschappelijk middenveld laat zien dat het wensenlijstje van de farmaceutische industrie voor het TTIP schadelijk is voor de volksgezondheid, de kosten van geneesmiddelen zal verhogen en democratische processen ondermijnt.↑ Wat we bieden