Kennis Commons

Steden en regio'sDegrowth en de Zorgzame EconomieKennis CommonsEuropese translocale solidariteitPubliek-collectieve Digitale Ecosystemen

Wetenschappelijke kennis wordt gecreëerd in publiek gefinancierde universiteiten. Vaker wel dan niet wordt diezelfde kennis omgezet in handelswaar, zoals geneesmiddelen of technologieën, die vervolgens door private bedrijven aan het publiek worden verkocht om winst te maken.

Wat als kennis niet zou worden ingesloten door een select groepje op winst beluste particuliere actoren? Wat als er een manier was om de productie, het beheer en de distributie van kennis op een meer rechtvaardige en gedeelde manier te organiseren?

Kenniscommons kunnen een tegengif zijn voor monopolies in elke sector, en zo de toegankelijkheid van kennis verbeteren en innovatie aanwakkeren. In een wereld die steeds meer op kennis en data drijft, wordt de vraag hoe we dat organiseren met de dag dringender.

Publicatie: Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces

Commons Network en Open Future publiceren Generative interoperability: Building Online Public & Civic Spaces.  Dit rapport bouwt voort op Our Vision for a Shared Digital Europe uit 2019 en vormt het sluitstuk van dit door NESTA ondersteunde onderzoek naar digitale transformatie.

Lees meer…
Publicatie: Our Vision for a Shared Digital Europe

Our Vision for a Shared Digital Europe biedt een beleidskader dat beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij digitale beleidsvorming de weg kan wijzen naar een meer rechtvaardige en democratische digitale wereld. Een wereld waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke publieke instellingen het publieke belang dienen en waar burgers inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving functioneert.

Lees meer…
Publicatie: From Lab to Commons- Shifting to a Public Interest Biomedical Model

Commons Network publiceert een nieuw beleidspaper wat het tegen het pharmaceutical systeem opneemt en echte alternatieven presenteert, gebaseerd op open source onderzoek en de kennis commons.

Lees meer…
Publicatie: Supporting the Commons: Opportunities in the EU policy landscape

Vanuit een commons-benadering van het EU-beleid analyseren we in deze publicatie Europees beleid met betrekking tot urban commons, digitale infrastructuur, kennisbeheer en de collaboratieve economie.

Lees meer…
Oprichting EU Alliantie voor Responsible R&D and Affordable medicines.

Commons Network richt samen Health Action International en andere partners de European Alliance op om een sterke gezamenlijke stem te hebben met civil society. De alliance bestaat nu uit meer dan 80 organisaties uit heel Europa en richt zich op Europees beleid.

Lees meer…
Publicatie: The EU and Commons. A commons approach to European knowledge policy

De afgelopen twee decennia zijn er ongekende nieuwe vormen van samenwerking ontstaan bij het creëren en delen van kennis. In deze publicatie onderzoekt Commons Network hoe het commons perspectief als een nieuw kader voor het begrijpen van kennis kan bijdragen aan langverwachte EU-beleidsdiscussies.

Lees meer…
Publicatie: TTIP and the Big Pharma Wish List

Dit rapport van Commons Network en partners uit het maatschappelijk middenveld laat zien dat het wensenlijstje van de farmaceutische industrie voor het TTIP schadelijk is voor de volksgezondheid, de kosten van geneesmiddelen zal verhogen en democratische processen ondermijnt.

Lees meer…

↑ Tools en Strategieën