European Municipalist Network (EMN)

Vorig jaar werd Commons Network onderdeel van het kernteam van het European Municipalist Network (EMN). Het EMN werd in 2019 ontwikkeld om te fungeren als een informeel netwerk en een collectieve strategie om het opkomende municipalistische ecosysteem in Europa en zijn capaciteit voor sociale en politieke belangenbehartiging te versterken. Momenteel maken tientallen organisaties uit heel Europa, van Lissabon tot Warschau, op een of andere manier deel uit van dit zeer rijke en diverse netwerk. EMN werd opgericht door enkele van de actievere actoren van een informeel netwerk van organisaties, projecten en individuen in Europa die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de municipalistische hypothese: de overtuiging dat gemeenschappen, steden en regio’s, in plaats van natiestaten, de toekomst van Europa vertegenwoordigen.

Municipalisten stellen voor de politieke macht vanaf de grond op te bouwen om de manier waarop de instellingen worden bestuurd, ter discussie te stellen. Zij experimenteren met radicale en directe vormen van democratisering en feminisering van de manier waarop de institutionele politiek werkt. Deze manier ondersteunt het primaat van gemeenten als een middel om politieke verandering lokaal te bewerkstelligen, en bij uitbreiding grassroots bewegingen om politieke verandering op hogere bestuursniveaus te bewerkstelligen.

In 2019 was Commons Network onderdeel van het kernteam van de 99 van Amsterdam, dat in 2020 de ‘Cities for Change’ conferentie organiseerde. De 4 maanden durende conferentie, die vanwege de pandemie online werd gehouden, bracht vele maatschappelijke bewegingen uit Amsterdam en heel Europa samen om in gesprek te gaan over municipalistische politiek. Tijdens deze periode werd Amsterdam onderdeel van het netwerk van ‘Fearless cities’ binnen Europa. Commons Network hielp bij het opzetten van een publiek-burgerlijke denktank om municipalisme naar Amsterdam te brengen, deed onderzoek naar de zorgzame gemeenschapseconomie in Amsterdam en werkte samen met veel verschillende actoren in de stad.

Commons Network is onderdeel van het kernteam van het European Municipalist Network naast Commonspolis, Transnational Institute and Research in Action. De belangrijkste focus van Commons Network binnen het EMN is het faciliteren van ‘peer to peer’ uitwisseling, gericht op het delen van vaardigheden en ervaringen, het versterken van de translokale beweging en het ontwikkelen van gezamenlijke verbeeldingen en verhalen. In het komende jaar zal het EMN zich richten op de thema’s ‘Culturen en Praktijken van Zorg’ en ‘Ecologische transitie en Ecofeminisme’.

Looptijd: April 2021 – juni 2023

Projectleider: Sophie Bloemen

Gerelateerde publicaties:

Commons Network werkt samen met EMN om praktijken van zorg en municipalisme te onderzoeken

New Publication: How Can Amsterdam Municipalism Endure?

Manifest voor een Zorgzame Economie

Deel 1: Een verkenning van de zorgzame gemeenschapseconomie van Amsterdam

Deel 2: Voorlopers van nieuwe zorgzaamheid in de cooperatieve economie

Deel 3: De overheid als ondersteuner van de zorgzame mens

Klik hier voor alle projecten