Baanbrekende conferentie in het Europees Parlement over postgroei

Van 15 tot 17 mei organiseert het Europees Parlement een baanbrekende conferentie plaats volledig toegewijd aan postgroei. Op de conferentie zullen belangrijke denkers zoals Jason Hickel, Joseph Stigilitz en Kate Raworth aanwezig zijn, evenals vertegenwoordigers uit beleid, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en academici. Drie dagen lang zullen aanwezigen zich bezighouden met het vormgeven van postgroei beleid voor een economische systeemtransitie op Europees niveau.

Samen met vakbonden en maatschappelijke organisaties uit heel Europa organiseren twintig Europarlementariërs uit vijf verschillende fracties volgende week een driedaagse conferentie over postgroei in het Europees Parlement.

Deze ‘Beyond Growth 2023’ conferentie zal worden geopend door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement. Dit is de eerste keer dat postgroei en degrowth-ideeën zo’n prominente plaats krijgen binnen een Europese instelling. Het vormt een belangrijk moment in de geschiedenis van de Europese politiek.

Commons Network is één van de maatschappelijk partners van de Beyond Growth Conferentie en ons team zal aanwezig zijn in Brussel. Naast het herenigen met collega’s en vrienden uit het netwerk van nieuwe economische denkers en doeners in Europa, organiseren we twee evenementen tijdens de conferentie.

“Collaborating partners” Beyond Growth Conference

Een eerlijke, sociale, groene, autonome digitale toekomst voor een postgroei economie

Commons Network organiseert samen met MEP Kim van Sparrentak voor de Greens/EFA, een sessie over wat een postgroei transitie betekent voor de digitale omgeving. De impact van de digitale omgeving op de economie en samenleving omvat alles van materiële productie tot sociale dynamiek online. ICT vergt niet alleen enorme hoeveelheden energie en materiële hulpbronnen en tast het milieu aan. De digitale transitie heeft ook geleid tot een meer gecentraliseerde economie met een grote macht over onze online interacties, toeleveringsketens, consumentengedrag en zelfs onze democratie. De sessie zal onderzoeken hoe de digitale omgeving eruit ziet in een postgroei economie. Wat zijn de noodzakelijke veranderingen voor sociaal-ecologisch duurzame bedrijfsmodellen. Hoe ziet een digital wereld gericht op een eerlijke verdeling van zeggenschap en macht eruit? Hoe kunnen we ons internet, digitale infrastructuren en supply chains vormgeven in het algemeen belang?

Sprekers in de panel zijn:

  • Sophie Bloemen – Co-directeur Commons Network
  • Rodrigo Fernandez – Senior onderzoeker en auteur van het SOMO-rapport “Financialisation of Big Tech”.
  • Corinna Schlombs – Universitair hoofddocent geschiedenis Rochester Institute of Technology
  • Asha Allen – Advocacy Director voor Europa, Online Expression & Civic Space voor het Centre of Democracy and Technology
  • Nakeema Stefflbauer – Tech Executive, oprichter en CEO van FrauenLoop.

De sessie vindt plaats op 16 mei om 11-13u CET. Je kunt je hier nog steeds inschrijven voor het panel (hoewel de fysieke bijeenkomst in het Europees Parlement momenteel een wachtlijst heeft, is online deelname nog steeds mogelijk)!

Rondetafel met nationale parlementsleden: “Exchanging skills & strategies for advancing national post-growth policies”

Samen met de Green European Foundation en het team van de Beyond Growth 2023-conferentie organiseert Commons Network een rondetafel lunch met nationale parlementsleden en vakbonden uit heel Europa. Dit rondetafelgesprek zal gebruik maken van het door de Beyond Growth-conferentie gecreëerde momentum om landelijk post-groei beleid te bespreken. Het zal de gelegenheid bieden aan landelijke politici uit EU-lidstaten die de discussie over post-groei op nationaal niveau willen voortzetten, om met elkaar van gedachten te wisselen. Tim Jackson, een prominent denker uit de postgroei-beweging en directeur van het Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP), zal het rondetafelgesprek openen.

Dit evenement bouwt voort op de informele Postgroei intergroep in het Nederlandse parlement en vormt de eerste uit een reeks evenementen over postgroei beleid op Europees niveau.

Ontvangst Jason Hickel in het Nederlandse parlement door Kamerleden betrokken bij de Postgroei intergroep


Voor meer over postgroei, bekijk dit boek dat we vorig jaar publiceerden, luister naar deze podcast waar we werden geïnterviewd over het boek of lees deze serie blogs!