Post-groei Intergroep ontvangt prof. Jason Hickel in de Tweede Kamer

Vorige week was een historische week voor de degrowth beweging in Nederland. Professor Jason Hickel, een van de meest toonaangevende figuren in de internationale degrowth beweging, sprak de Tweede Kamer toe tijdens een speciale hoorzitting op 8 maart. Dit was de eerste keer ooit dat een degrowth denker werd uitgenodigd in een parlement.

Volksvertegenwoordigers van partijen over het hele politieke spectrum woonden de hoorzitting bij, waaronder van VVD, CDA, CU, D66, Volt, PvdA en PvdD en GroenLinks.

De parlementaire hoorzitting in de Tweede Kamer

De hoorzitting werd georganiseerd door Commons Network samen met GroenLinks, als onderdeel van ons initiatief om een speciale werkgroep op te richten voor Tweede- en Eerste Kamerleden voor het versterken van het postgroei gedachtegoed in de Nederlandse politiek.

Voorafgaand aan de hoorzitting had Commons Network een bijeenkomst in de Tweede Kamer met professor Hickel en verschillende Kamerleden betrokken bij de Postgrowth Intergroep om gezamenlijk wat meer de diepte in te duiken en te bespreken hoe het degrowth kader zich verhoudt tot de Nederlandse politieke context.

Professor Jason Hickel met Kamerleden voor Groenlinks, Bij1, PvdD en PvdA

Het bezoek van professor Hickel aan de Tweede Kamer kwam aan bod op Radio 1in Trouw,  in NRC en in het NOS Journaal en de NOS-app.

Voor vragen over de Postgrowth Intergroup of over het bezoek van professor Hickel aan Den Haag kunt u een e-mail sturen naar winne [@] commonsnetwork.org.

Voor meer over degrowth, bekijk dit boek dat we vorig jaar publiceerden, luister naar deze podcast waar we werden geïnterviewd over het boek of lees deze serie blogs